Share

เนื้อหา

  1. ประเภทโฆษณาบน YouTube
  2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา YouTube
  3. คลิปโฆษณาที่ดีตามคำแนะนำของ Google

เหมาะสำหรับ

บุคคลธรรมดา หรือ ผู้ประกอบการ SME ที่ทำโฆษณาบน YouTube ให้กับแบรนด์เพื่อสร้างการรับรู้

วิทยากร

คุณตวงพร สุเนต์ตา
ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด และผู้อำนวยการโครงการ บริษัท พลัสเวนเจอร์ จำกัด

คุณศรัณย์ นวลดี
Online Marketing Specialist บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด