Share

เนื้อหา

  1. แนะแนวทางการสร้างแบรนด์และ Content ให้สะดุดตาลูกค้า 2020
  2. ฝึกทำ Content ด้วยตนเอง ผ่านมือถือ
  3. แนะนำเทคนิค หาไอเดียสร้าง Content แบบไม่มีทางตัน

เหมาะสำหรับ

บุคคลธรรมดา หรือ ผู้ประกอบการ SME ที่อยากพัฒนารูปแบบ Content และสื่อออนไลน์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วิทยากร

คุณศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท ธรรมดา มาร์เก็ตเตอร์