Share

เนื้อหา

  1. ความสำคัญของการจัดการสต็อกสินค้า
  2. ปัญหาเกี่ยวกับสต็อก ที่ผู้ประกอบการ SME ต้องเจอ
  3. ให้แนวทางการวางแผนจัดการสต็อกให้มีประสิทธิภาพ
  4. เรียนรู้การจัดการสต็อกอย่างเป็นระบบด้วย Platform

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ SME ที่ขายสินค้าผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว (ไม่ใช่เริ่มขายของใหม่)

วิทยากร

คุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน
Head of Customer Success