สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash

​​ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 90 วัน*​

เงินเดือน 7,500 บ. ก็กู้ได้
​วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

  • *กรอกเพื่อได้รับการตรวจสอบเพื่อยกเว้นเอกสารการสมัคร
  • สมัคร

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 90 วัน*


วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)
หลังจากพ้นระยะเวลา 0% แล้วอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นปกติ (ต่อปี)
พนักงานประจำ
ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ เจ้าของกิจการ
พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ
1) สมัครบัตรเงินด่วนXpress Cash
+
2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1
+
3) สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 0%
นาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
0%
นาน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
20%
20%
18%
ตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท
24%
24%
22%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 27%
26%
คลิกเพื่อเลื่อน
 

*หมายเหตุ:

  1. สำหรับพนักงานประจำ หรือผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เพื่อชำระหนี้สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash
  2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 วันหรือ 90 วัน (แล้วแต่กรณี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน**

จากอัตราดอกเบี้ยปกติ


วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50%
นาน 30 วัน จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
หลังจากพ้นระยะเวลาส่วนลดดอกเบี้ย 50%
นาน 30 วัน รับอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)
พนักงานประจำ
พนักงานประจำ
1) สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash
+
2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 10%
20%
ตั้งแต่ ​80,001-240,000 บาท 12%
24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 14%
27%
คลิกเพื่อเลื่อน
 

**หมายเหตุ:

  1. สำหรับพนักงานประจำ ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้
  2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันแล้ว อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ