​​ ​​
​​

​​​​ขั้นตอนการเสนอซื้อทรัพย์สิน

​ ​ ​
1

เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com) คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา เลือกเมนู ทรัพย์สินรอการขาย


2

เลือกเมนู "ค้นหาทรัพย์สิน"

 
3

ในเมนู "ค้นหาและเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย"

 
4

จากตัวอย่างการค้นหาทรัพย์ ในข้อ 4 ระบบจะทำการค้นหาทรัพย์สินและแสดงผลดังภาพ


5

เมื่อกดเลือกรหัสทรัพย์สินที่ต้องการ ระบบจะทำการดึงข้อมูลภาพ และแผนที่ของทรัพย์สินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการเสนอซื้อให้กดปุ่ม “เสนอราคาซื้อ”

 
6

หน้าจอจะปรากฏ “คำสงวนสิทธิ์” ซึ่งเป็นเงื่อนไขการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อยืนยันการเสนอซื้อทรัพย์

 
7

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน ข้อมูลผู้ซื้อ กดปุ่ม “ถัดไป”


8

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน เสนอราคาเพื่อซื้อ กดปุ่ม “ยืนยัน”


9

ในขั้นตอนสรุปการเสนอราคา จะมีการแจ้งจำนวน เงินประกันการเสนอซื้อ (1% ของราคาเสนอซื้อ)
โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้าบัญชี "ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอการขาย" 799-2-60990-1
และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด
(รายละเอียดตามใบสรุปการเสนอราคาซื้อ) มาที่ Email: k-property.pay@kasikornbank.com
หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถกดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้วางเงินประกันการเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับพิจารณา
การเสนอซื้อในรอบสัปดาห์นั้นโดยทางธนาคารฯ จะมีการปิดรอบการเสนอซื้อทรัพย์ทุกๆ วันพฤหัสบดี
เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของแต่ละสัปดาห์