รหัสทรัพย์สิน
01-66-00058*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร