รหัสทรัพย์สิน
09-66-00044*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร