Middle|Right White

​​​​​​​​​​จัดการธุรกิจได้ง่ายในมือคุณ

ธนาคารบนมือถือสำหรับลูกค้า SME ให้คุณจัดการธุรกิจได้คล่องตัวแบบมืออาชีพบนแอปพลิเคชันเดียว

พิเศษ!! โอนเงิน / จ่ายบิล ฟรีทุกค่าธรรมเนียม

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

ครบทุกฟังก์ชันจัดการธุรกิจได้ในแอปฯ เดียว

 

การจัดการเช็ค
(ดูสถานะ / อายัด)

 

รู้ทุกการเคลื่อนไหวบัญชี

 

จัดกลุ่มบัญชี

 

รายงานสินเชื่อ

 

โอนเงิน / จ่ายบิล (ฟรีค่าธรรมเนียม)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

อุ่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

ปกป้องข้อมูลด้วยระบบล็อก 3 ชั้น ล็อกเครื่อง ล็อกเบอร์ ล็อกด้วยรหัส
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 
 

 

การจัดการเช็ค
มั่นใจโชว์หน้าเช็คจริง พร้อมอายัดได้ทันที

 • ตรวจสอบสถานะเช็คได้ทั้ง "ขารับ" และ "ขาจ่าย" ด้วยหน้าเช็คจริง
 • ดูรายการเช็คตัดจ่ายวันนี้ เช็ครอเคลียริ่ง
 • แจ้งเตือนกรณีเช็คมีปัญหา หรือมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
 • อายัดเช็คได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding
 
 

 

รู้ทุกการเคลื่อนไหวบัญชี
ได้อย่างสบายใจ

เห็นเงินเข้า - ออกแบบเรียลไทม์
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
16
Padding
 
 

 

จัดกลุ่มบัญชีให้ชั​ดเจน
เห็นภาพรวมสถานะการเงินของธุรกิจชัดเจน

แยกกลุ่มบัญชีได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานสูงสุด 5 กลุ่ม                                 
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
17
Padding
 
 

 

รายงานสินเชื่อ
จัดการได้ไม่มีพลาด

 • ดูรายงานสินเชื่อทุกประเภท ได้แก่ ดูยอดโอดี ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ และหนังสือค้ำประกัน
 • เช็ควงเงินที่ใช้ได้ ตรวจสอบวันหมดอายุสินเชื่อ เพื่อให้คุณไม่พลาดวันครบกำหนด ไม่เกิดยอดหนี้
 • ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง​ได้ 1 ปี พร้อมรับได้ทันที ทางอีเมล
​​
Black
Middle|Left
Left

​​​

การ​​​​ขอรายการเดินบัญชี
 

HtmlBlock
18
Padding
 
 

 

โอนเงินสะดวก จ่ายบิลสบาย
เชื่อมได้ทุกบัญชี ฟรีทุกค่าธรรมเนียม

 • เชื่อมทุกบัญชี ได้ทั้งบัญชีนิติบุคคล บัญชีร่วม และบัญชีบุคคลธรรมดา
 • โอนเงินรวดเร็ว ทำได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โอนเงินจากบัญชีที่ผูกได้สูงสุดถึง 25 บัญชี
 • โอนเงินพร้อมเพย์สำหรับลูกค้าธุรกิจ รับง่าย จ่ายคล่อง ประหยัดค่าธรรมเนียม​การโอน ​
 • จ่ายบิลฟรี ไม่จำกัดจำนวน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันประเภทบัญชีร่วมของธนาคารกสิกรไทย
 • สำหรับนิติบุคคล ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วน / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล / โรงเรียน / สหกรณ์ / องค์กรต่าง ๆ และมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันประเภทบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทย
 • ​มีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป หรือ Android 5.0 ขึ้นไป (ไม่รองรับการใช้งาน iPad และ Window Phone)
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือในเครือข่ายระบบ AIS, Dtac, TrueMove, TrueMove H, CAT (MY 3G), TOT3G และ MVNO หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่จะเกิดในอนาคต
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังไม่เคยใช้บริการ K PLUS SME
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมี Email Address เพื่อรับรายงานต่างๆ ของ K PLUS SME และติดต่อกับธนาคาร
ช่องทางสมัคร
 • ​​​สมัครผ่านสาขา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (บัญชีร่วม) และลูกค้านิติบุคคล โดยลูกค้าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS SME และกดขอใบสมัครและรหัสขอใช้บริการในการอ้างอิงขอสมัครกับทางสาขา
 • ขั้นตอนการ​​สมัครบริการ
​​​
เอกสาร

บุคคลธรรมดา (บัญชีร่วม)

 • ใบสมัครบริการ K PLUS SME (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ทำรายการ)
 • สมุดบัญชีร่วมที่ต้องการสมัครบริการ (บัญชีออมทรัพย์) / สมุดเช็ค หรือใบคำขอสั่งชื้อเช็ค (บัญชีกระแสรายวัน) เล่มจริงพร้อมสำเนา
 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ของผู้ทำรายการและเจ้าของบัญชีร่วมทุกคน พร้อมสำเนา

นิติบุคคล

 • ใบสมัครบริการ K PLUS SME (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน)
 • รายงานการประชุมระบุชื่อผู้ใช้บริการ K PLUS SME และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้บริการ โดยผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดาวน์โหลด K PLUS SME บนมือถือซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • กรรมการผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง*
 • ​​สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ภายใน 3 เดือน / สำเนาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล / โรงเรียน / สหกรณ์ / องค์กรต่างๆ (ระบุรายชื่อผู้มีอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามและผู้มีอำนาจสั่งจ่ายที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครทั้งหมด
หมายเหตุ :​
 • ลูกค้าต้องพิมพ์ใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครจากอีเมลที่ระบบส่งให้เท่านั้น

 

 

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายเดือน / รายปี

 • ไม่มี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

รหัสคำขอใช้บริการ (Registration Code) คืออะไร ?

รหัสคำขอใช้บริการ เป็นรหัสที่แสดงบนหน้าจอมือถือ เมื่อลูกค้ากดขอรับใบสมัครผ่านทางแอพพลิเคชั่น K PLUS SME และบนใบสมัครบริการที่ระบบจัดส่งให้ทางอีเมล โดยรหัสนี้จะผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ขอสมัครบริการ K PLUS SME และไม่สามารถนำรหัสขอใช้บริการนี้มาสมัครกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นได้

การเข้าใช้งาน K PLUS SME สามารถใช้ผ่าน Wi-Fi ได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานด้วย WiFi ได้ แต่จะทำรายการได้เฉพาะการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและการโอนเงินที่เป็นรายการโปรดเท่านั้น หากลูกค้าต้องการทำรายการอื่นจะต้องเข้าสู่ระบบผ่าน 4G/3G หรือ Edge เท่านั้น

เปลี่ยนแปลงอีเมลและรหัสผ่านเข้าใช้งาน ทำอย่างไร ?

การเปลี่ยนอีเมล

 • เข้าเมนู “ตั้งค่า” > เลือก “เปลี่ยนอีเมล” > กรอก อีเมลใหม่ > ยืนยัน อีเมลใหม่ > รับ Activation Code ทางอีเมล > กรอก Activation Code

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • เข้าเมนู “ตั้งค่า” > เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” > ใส่รหัสผ่านเดิม > กรอก รหัสผ่านใหม่ > ยืนยัน รหัสผ่านใหม่
สามารถจัดการบัญชี ได้อย่างไร ?

ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีได้สูงสุด 25 บัญชี (รวมบัญชีที่ใช้สมัครบริการ)

 1. เพิ่มบัญชีที่หน้าหลัก > กดเครื่องหมาย “+” > กรอก เลขบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
 2. เพิ่มบัญชีที่เมนูตั้งค่า > กด จัดการบัญชี > เลือก “เพิ่ม/ตั้งค่าบัญชี” > เลือก “เพิ่มบัญชี” > กรอก เลขบัญชีที่ต้องการเพิ่ม

หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการเพิ่มบัญชีร่วม / นิติบุคคล จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มที่มีรหัสคำขอใช้บริการที่ธนาคารจัดส่งให้ทางอีเมล์ และยื่นพร้อมเอกสารสำคัญที่สาขาของธนาคาร
ลูกค้าสามารถจัดการเป็นกลุ่มบัญชีที่ได้สูงสุด 5 กลุ่มบัญชี สูงสุด 5 บัญชีในแต่ละกลุ่ม

 1. จัดการบัญชีที่หน้าหลัก > เลือก “กลุ่มบัญชี” > กด “สร้างกลุ่มใหม่” > กรอก ชื่อกลุ่ม > เลือก บัญชี
 2. จัดการบัญชีที่เมนูตั้งค่า > กด จัดการบัญชี > กด “สร้างกลุ่มใหม่” > กรอก ชื่อกลุ่ม > เลือก บัญชี
ข้อมูลรายงานสินเชื่อ เป็นอย่างไร ?

ข้อมูลรายงานสินเชื่อมี 4 ประเภท ได้แก่

 1. โอดี (OD) แสดงยอดคงค้าง วงเงินโอดี รายละเอียดชื่อบัญชี
 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) แสดงจำนวนฉบับของตั๋วสัญญาใช้เงิน ข้อมูลยอดคงค้างรวมของตั๋วสัญญาทุกฉบับ และยอดคงค้างของตั๋วที่จะครบกำหนดเป็นรายเดือน
 3. เงินกู้ (LOAN) แสดงวงเงินกู้ ยอดคงค้าง ยอดผ่อนชำระต่องวด ยอดค้างชำระก่อนหน้า และวันที่กำหนดชำระ
 4. หนังสือค้ำประกัน (LG) แสดงจำนวนฉบับของหนังสือค้ำประกัน ข้อมูลยอดคงค้างรวมของหนังสือค้ำประกันทุกฉบับ เลขที่หนังสือค้ำประกัน ช่วงเวลาค้ำประกัน และยอดคงค้างแยกตามเลขที่หนังสือคำประกันแต่ละฉบับ

* ลูกค้าสามารถขอรายงานสินเชื่อของตั๋วสัญญาใช้เงินและหนังสือคำประกันได้ โดยระบบจะจัดส่งให้ทางอีเมล

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เป็นอย่างไร ?

ค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางดิจิทัล

เดิม

ใหม่​

เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

โอนเงินข้ามเขต

ฟรี 5 ครั้งต่อเดือน
ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

​ฟรี ทุกรายก​าร / ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*

โอนเงินต่างธนาคารแบบเงินเข้าบัญชีทันที (ORFT) ไม่รวม

- โอนเงินต่างธนาคารแบบเงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ (BahtNet)

- โอนเงินต่างธนาคารแบบเงินเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ (Media Clearing)

​- โอนเงินต่างประเทศ ​​​

​​

รายการละ 25-35 บาท

จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ และเติมเงินทุกประเภท

รายการละ 5-20 บาท

คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไข
​*อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่จะประกาศกำหนดต่อไป​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ใครๆ ก็ใช้ชีวิตได้พลัสขึ้น
K PLUS SME ง่าย กับทุกธุรกิจ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding

 

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left