6/8/2563

กระแสรักสุขภาพจากโควิด สร้างโอกาสธุรกิจ SME

กระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) ถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วโลก ยิ่งการระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต New Normal อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การพึ่งตนเองทางด้านอาหาร และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระแสรักสุขภาพที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ SME ที่มีความมั่นใจในความพร้อมทางธุรกิจในช่วงนี้

ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น ก็ยังมีความท้าทายต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพข้างต้น ที่ต้องติดตาม ดังนี้

เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ธุรกิจ SME ที่เข้ามาตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ ยังพอมีโอกาสที่จะประคองธุรกิจ ภายใต้การระบาดของโควิด-19 แต่กระแสดังกล่าว คงมีผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…
ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต