29/6/2561

จับข้าวไทยใส่นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายกระดับ SME

​​       ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว นับเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพที่แม้จะมีสัดส่วนการส่งออกน้อย แต่มีการเติบโตที่สูง โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวอยู่ที่เพียงร้อยละ 1.9 จากมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปทั้งหมด แต่หากพิจารณาการเติบโตก็นับว่ามีการเติบโตที่สูงและทยอยที่ดีขึ้นตามลำดับ


       พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป…นับเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการบริโภคของผู้บริโภคที่หลากหลาย และมีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้น (Niche Market)


       ​การจะทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประสบความสำเร็จจากโอกาสต่างๆ ได้นั้น ผู้ประกอบการ SME ต้องมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้


       สำหรับความท้าทายที่ผู้ประกอบการ SME อาจต้องเผชิญคือ ด้านการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากข้อจำกัดของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อนำไปต่อยอดความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงเงินลงทุน หากผู้ประกอบการ SME ก้าวข้ามความท้าทายได้ ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจย่อมไม่ไกลเกินเอื้อม

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม


 

​สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต