14/10/2559

สร้างกำไรง่าย แค่กำจัดไขมันส่วนเกิน

      หากกล่าวถึงผลกำไร แน่นอนว่าเป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการทุกคน โดยส่วนใหญ่กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันกำไรที่เพิ่มขึ้นก็สามารถมาจากต้นทุนที่ลดลงด้วย ต้นทุนไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในการดำเนินการธุรกิจ ก็ต้องกำจัด ปรับ ลด ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ไม่อย่างนั้นต้นทุนตรงนี้จะกลายเป็น ไขมันส่วนเกิน ที่จะทำให้ธุรกิจขาดทุน และหากพอกไขมันไว้ในปริมาณมาก ธุรกิจอาจพบกับคำว่า เจ๊ง ได้ ดังนั้นแนวทางหลักที่ผู้ประกอบการ SME ต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร คือ การลดต้นทุน และจำกัดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นของธุรกิจ โดยต้องทำความเข้าใจหลัก 3 ข้อ ดังนี้

1. เข้าใจต้นทุน ก่อนกำจัดไขมัน การลดต้นทุนที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องตัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด หลายคนลดต้นทุนด้วยการลดจำนวนคน ลดคุณภาพสินค้า เพื่อหวังให้ต้นทุนลดลง ซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจมากกว่าผลดี ดังนั้น หลักในการลดต้นทุนที่ดี ต้องไม่ลดคุณภาพ แต่ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปให้ได้มากที่สุด โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนเดิม แต่ก่อนจะลดต้นทุน ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนธุรกิจประกอบไปด้วยต้นทุนด้านการผลิต และต้นทุนด้านการขายและบริหาร ซึ่งไขมันหรือส่วนเกินต่างๆ มักจะหลบซ่อนอยู่ในต้นทุนนี้เป็นส่วนใหญ่

2. ทลายกำแพงความเคยชิน การที่จะเริ่มต้นรีดไขมันส่วนเกินออก ต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร โดยทุกคนต้องเห็นถึงความสำคัญและปรับความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายให้องค์กรของตัวเองเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสามารถดูแลค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม สิ่งที่สำคัญคือ ผู้นำองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่พูดครั้งเดียวแล้วจบ ต้องพูดตอกย้ำเสมอ พร้อมบอกถึงความคืบหน้าของสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้ว เพื่อดูว่ามีส่วนไหนที่ยังเป็นไขมันส่วนเกินที่ต้องกำจัดอยู่อีก

3. งบการเงิน เครื่องตรวจวัดไขมัน หนึ่งในปัญหาของผู้ประกอบการ SME หลายคนที่ไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีพอ ไม่ใช่ไม่รู้วิธีลดต้นทุน แต่กลายเป็นว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นทุนที่สูงเกินไป หรือไขมันไปเกาะอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยตรวจวัดไขมันทางธุรกิจได้อย่างดีคือ การจัดทำบัญชีและงบการเงินของธุรกิจ เพราะงบการเงินจะเป็นตัวสะท้อนสุขภาพของธุรกิจได้อย่างดี

      ความเชื่อที่ว่ายอดขายสูงขึ้น เป็นตัวชี้วัดผลกำไรที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเสมอไป เพราะแม้จะมียอดขายเพิ่มขึ้นจริง แต่หากมีต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว การทำธุรกิจก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ ดังนั้น การขจัดไขมันส่วนเกินให้ออกไปจากธุรกิจได้มากที่สุดต่างหาก ที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนให้ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งผลกำไรที่ยั่งยืนนั่นเอง