31/3/2560

7 พฤติกรรมต้องเลิก ถ้าไม่อยากโดนเท

​     การดูแลสุขภาพเราต้องดูแลทั้งกายและใจ สำหรับด้านจิตใจนั้นเราวัดกันที่ความฉลาดทางอารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ ที่เรียกว่า EQ (Emotional Quotient) ซึ่งมี 4 อย่างคือ การรู้จักตัวเอง การควบคุมตัวเองได้ การรู้มารยาทสังคม และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเป็น พูดง่ายๆ ลักษณะของคนที่มีอีคิวสูงก็คือคนที่มีความสุขในชีวิต ทำให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ แต่สังเกตไหมว่าทำไมคนฉลาดบางคนถึงทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ นั่นก็เพราะขาดความฉลาดทางอารมณ์หรือมีอีคิวต่ำ ทีนี้ถ้าคุณไม่อยากกลายเป็นคนอีคิวต่ำที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แล้วล่ะก็ คุณต้องเลิกพฤติกรรมแย่ๆ 7 อย่างต่อไปนี้!!

1. รีบร้อนผลีผลาม เพราะชีวิตทุกวันนี้มีเรื่องยั่วโมโหมากมาย และคนอีคิวต่ำมักจะถูกกระตุ้นได้ง่าย ซึ่งการตัดสินใจแบบผลีผลามโดยไม่คิดให้ดี หรือทำลงไปในขณะที่กำลังโกรธนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างคาดไม่ถึง จนบางครั้งต้องมาเสียใจในภายหลัง ส่วนคนที่มีอีคิวสูงจะใช้เวลาไตร่ตรองถึงผลที่ตามมาให้รอบคอบก่อน รับมือกับสถานการณ์อย่างสงบ จะรอจนจิตใจอยู่ในภาวะปกติแล้วจึงค่อยตัดสินใจหรือลงมือทำ

2. กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คนอีคิวต่ำจะมีกำแพงปิดกั้นตัวเอง หรือยึดมั่นในความคิดตัวเอง ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ จึงไม่ค่อยมีใครอยากแชร์ประสบการณ์หรือไอเดียใหม่กับคนแบบนี้ ในทางกลับกันคนอีคิวสูงจะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากมุมของคนอื่น อยากที่จะทดลองแนวทางใหม่ๆ และยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ถึงแม้ในบางครั้งจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นแต่ก็จะแสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะ

3. ยึดติด ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์ อดีตหรืออนาคต คนอีคิวต่ำมักจะจมอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองหรือช่วงที่มืดมน โดยไม่ยอมรับความจริงว่ามันก็เป็นแค่อดีตที่ผ่านไปแล้ว ส่วนคนมีอีคิวสูงจะอยู่กับปัจจุบันเพราะพวกเขาเชื่อว่าการกระทำในวันนี้จะส่งผลในอนาคต ชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้า สิ่งที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เกิดปัญหาครั้งใดจะหาวิธีแก้ไข ไม่โทษคนอื่นหรือปัจจัยรอบข้าง

4. ไม่อยู่ในโลกแห่งความจริง คนอีคิวต่ำมักจะคาดหวังสิ่งที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง จึงทำให้ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆ ขี้บ่น หงุดหงิด หรือช่างตำหนิ ทำให้คนที่อยู่รอบข้างพลอยอึดอัดไปด้วย ต่างจากคนอีคิวสูงจะมองโลกตามความจริงที่เป็นอยู่ เข้าใจอะไรง่าย สามารถมองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบเล็กๆ น้อยๆ

5. พึ่งพาความสุขจากคนอื่น อาจเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองของคนอีคิวต่ำ ทำให้เห็นคุณค่าในตัวเอง จึงไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ หาความสงบสุขในชีวิตได้ยาก แต่คนอีคิวสูงจะมีความพอเพียงในตัวเอง ไม่ไล่ล่าหาความสุข เรียนรู้ที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่ฝากความหวังหรือความสุขไว้ที่ผู้อื่น เพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวเอง รักตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น

6. หมกมุ่นเรื่องของตัวเอง คนอีคิวต่ำมักจะไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นึกถึงแต่ตัวเอง ไม่รู้จักการให้อภัย ซึ่งต่างแตกจากคนที่มีอีคิวสูงที่มักจะไม่เห็นแก่ตัว มองเห็นข้อดีในตัวคนอื่น ไม่อิจฉาริษยา ยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น และมีจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของร่วมสูง จะเห็นได้จากการดูแลของใช้ส่วนรวมหรือของสาธารณะดีราวกับของใช้ส่วนตัว

7. อีโก้สูง เป็นลักษณะของคนที่มีอีคิวต่ำ เพราะคนมีอีโก้สูงจะคิดว่าความเห็นของตัวเองถูกและดีที่สุด ปิดกั้นไม่ยอมรับความคิดคนอื่น ซึ่งคนแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากคุยด้วย แต่สำหรับคนอีคิวสูงมักจะมีอีโก้ต่ำ ไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้หรือยอมรับความผิดพลาด ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่างมีเหตุผลแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกัน ไม่ยัดเยียดความคิดของตัวเองให้คนอื่น จึงเป็นผู้ฟังที่ดี และสามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อโดยคนฟังไม่รู้สึกว่าเป็นการชี้นำ

      คนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ ชีวิตของเขาเองก็คงหาความสุขสงบใจได้ยาก ซึ่งระดับของอีคิวนั้นสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้จากการชี้แนะ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และจากการสะท้อนของคนรอบข้าง นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นเองตามวัยและประสบการณ์