​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

แจ้ง​เตือนการออกจากเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยจัดทำ Links ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ธนาคารไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้​าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านสนใจข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอ ท่านควรศึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญประกอบการพิจารณา


ท่านกำลังจะออกจากหน้าเว็บไซต์ธนาคาร กรุณายืนยันเพื่อดำเนินการต่อ


ยืนยันออกจากเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย​​
​​
​​


​​