K-Expert Workshop

LTF จัดการดี มีแต่คุ้ม

พบกับเทคนิคการจัดการ LTF อย่างสบายใจเพื่อบริหารภาษี และลดความเสี่ยง

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​​​​​​​​K-Expert Workshop "LTF จัดการดี มีแต่คุ้ม" 


หัวข้อ
1. ถือ LTF อย่างสบายใจด้วยการจัดพอร์ต
2. ส่องทางเลือกเมื่อ LTF ครบกำหนด
3. RMF ทางบังคับของการประหยัดภาษี

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​

เหมาะสำหรับ
นักลงทุนเพื่อประหยัดภาษีที่มี LTF​        
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.comที่ปรึกษาการเงิน K-Expert

ธนาคารกสิกรไทย