K-Expert Workshop

เกมธุรกิจ ลดลิมิตเรื่องเงิน

วางแผนธุรกิจให้รอบด้าน พร้อมจัดการเงินให้ยั่งยืนผ่านเกมจำลอง (Class นี้ไม่มีบรรยาย)

K-Expert Workshop: สินเชื่อ/ธุรกิจ

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​K-Expert Workshop "เกมธุรกิจ ลดลิมิตเรื่องเงิน"

หัวข้อ
1. Check list สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้
2. ตัวช่วยแก้ปัญหา เงินทุนหมุนเวียนสะดุด
3. ขยายธุรกิจอย่างไรให้มั่นคง

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ​ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ และต้องการศึกษาเรื่องการจัดการเงินทุน

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)