K-Expert Workshop

การวางแผนการเงินและวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคล

จะบริหารเงินอย่างไรให้เวิร์ค จัดสรรอย่างไรให้ดี ออมอย่างไรให้คุณบรรลุแผนการเงิน มาค้นหาคำตอบพร้อมกันได้ที่นี่

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

25 เมษายน 2563

13.00 - 16.00 น.

K-Expert Center (จามจุรีสแควร์ ชั้น 2)

​​​K-Expert Workshop "การวางแผนการเงินและวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคล" 

หัวข้อ

1. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล

• งบดุลส่วนบุคคล : สินทรัพย์ส่วนบุคคลมีกี่ประเภท ระดับหนี้ที่ควรจะมี

• งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล : ภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน

• การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน


2. เครื่องมือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมาย

• มูลค่าเงินตามเวลา

• ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน


3. แนวทางการประยุกต์การจัดการความมั่งคั่งในชีวิต (Wealth Management)

• การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection)

• ปกป้องด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิต (Insurance Plan)

• ปกป้องแผนการเกษียณอายุ (Retirement Plan)

• การสะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation)

• สะสมด้วยภาษี (Tax Plan)

• สะสมด้วยการลงทุน (Investment Plan)

• การถ่ายโอนความมั่งคั่ง (Wealth Distribution)

• ถ่ายโอนให้ง่าย รับโอนให้ไว ด้วยพินัยกรรม


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​


เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างจริงจัง

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com​


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)