K-Expert Workshop

สร้างรายได้ต่อเนื่อง ด้วยกองทุนอสังหาฯ

มารู้จักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​K-Expert Workshop "สร้างรายได้ต่อเนื่อง ด้วยกองทุนอสังหาฯ" 

หัวข้อ
• เข้าใจกองทุนแต่ละประเภท
• เช็คอสังหาฯ ที่กองทุนรวมลงทุน
• เลือกอย่างไร ให้ได้ของดี

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจลงทุนในอสังหาฯ ผ่านกองทุน

​(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)