K-Expert Workshop

8 กฎเหล็ก ที่มือใหม่หุ้นไม่ควรพลาด

อีกขั้นสำหรับการซื้อ-ถือ-ขายหุ้น ที่ทำให้ผู้เริ่มลงทุนประสบความสำเร็จ

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

11 กุมภาพันธ์ 2563

18.00 - 20.00 น.

K-Expert Center (จามจุรีสแควร์ ชั้น 2)

28 กุมภาพันธ์ 2563

13.00 - 15.00 น.

K-Expert Center (จามจุรีสแควร์ ชั้น 2)

​​​​​​K-Expert Workshop "8 กฏเหล็กที่มือใหม่หุ้นไม่ควรพลาด" 


หัวข้อ
1. ซื้อแต่พอดี
2. ซื้อจากแหล่งข่าวกรอง
3. ซื้อต้องดูสภาพคล่อง
4. ซื้อต้องดูเครื่องหมาย
5. ถือเอาประโยชน์แบบเต็มที่
6. ถืออย่างระวัง ปรับตัวเมื่อเจ้าของเปลี่ยน
7. ถืออย่างฉลาด ปรับแผนตามสถานการณ์
8. ขายให้ดี ต้องรู้สไตล์ของตัวเอง

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้นลงทุนในหุ้น            
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)