K-Expert Workshop

เข้าใจดัชนีเศรษฐกิจพิชิตการลงทุน

เพื่อวางแผน ปรับกลยุทธ์ ให้ทำกำไรได้ทุกสถานการณ์การลงทุน

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

05 มีนาคม 2563

18.00 - 20.00 น.

K-Expert Center (จามจุรีสแควร์ ชั้น 2)

14 มีนาคม 2563

13.00 - 15.00 น.

K-Expert Center (จามจุรีสแควร์ ชั้น 2)

24 มีนาคม 2563

18.00 - 20.00 น.

K-Expert Center (จามจุรีสแควร์ ชั้น 2)

​​​​​​​​​​K-Expert Workshop "เข้าใจดัชนีเศรษฐกิจพิชิตการลงทุน" 


หัวข้อ
1. เศรษฐศาสตร์สัมพันธ์อย่างไรกับการลงทุน
2. รู้จักดัชนี เพื่อวางกลยุทธ์
3. ตามข่าวเศรษฐกิจเพื่อปรับทิศการลงทุน

วิทยากร
ที่ปรึกษาการเงิน K-Expert ธนาคารกสิกรไทย

เหมาะสำหรับ
 ผู้เริ่มต้นลงทุน ที่ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน​      
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.comที่ปรึกษาการเงิน K-Expert

ธนาคารกสิกรไทย