Middle|Left Green

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขั้นสุดจริ​ง!

เพื่อสายอินเจแปน​

InvisibleSectionName
20
Padding

คะแนนสะสม

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

แบ่งจ่าย 0%

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

สิทธิ​ประโยชน์

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

บริการเสริม

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding

รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
None
60
Padding

​คำถามที่พบบ่อย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
 
 

​รับคะแนนสะสม​​​​​​​​


​ ​
x2 


ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รับ KBank Reward Point 2 เท่า ไม่มีขั้นต่ำ


​​ เงื่อนไข


เว็บไซต์ KBank Card


Black
Middle|Left
Left
​​

เงื่อนไข​

 • ยอดใช้จ่ายสกุลเงินญี่ปุ่น 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดภายใน 2 รอบบัญชี หรือ 60 วัน หลังจากรอบบัญชีที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระกับธนาคาร
 • ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้านค้าและสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
HtmlBlock
31
Padding
 
 

​เที่ยวญี่ปุ่นสบายใจ

​แบ่งจ่าย 0% ได้​สูงสุด 10 เดือน

สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่น

ที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000

เว็บไซต์ KBank CardBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
 
 

ส่วนลด 0.15 บาท

​สำหรับทุก 100 เยน

เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่​านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

 • ​ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลก 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน
 • ส่วนลดสำหรับการแลกเงิน JPY (Bank Selling rate) จาก ​อัตราปกติ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
42
Padding
 
 

  ​พักผ่อนก่อนเดินทาง

  กับบริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก​​

 • บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • บริการ Airport Lounge​ ที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง,​​ รวมทั้ง ฮ่องกง, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย​
 • บริการ JCB Pla​za Lounge​ ใน 8 เมืองทั่วโลก
เงื่อนไข

Black
Middle|Left
Left
​​

เงื่อนไข​


​​* บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย (TG Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ​สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทยเท่านั้น ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) บริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ บมจ.การบินไทย กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

** บริการ Airport Lounge ในญี่ปุ่น จีน และฮาวาย เฉพาะบัตรระดับทองขึ้นไป และ Airport Lounge ในฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์เฉพาะบัตรแพลทินัม 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

CardSlider
43
Padding
​บัตรแพลทินัมสิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรทอง
สิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรคลาสสิก ​สิทธิประโยชน์บัตร


 


Black
Middle|Left
Left
​ ​
​บัตรแพลทินัม
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

​​​

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน

​​ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

เงื่อนไข​

 • ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลก 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน
 • สำหรับการแลกเงิน JPY (Selling rate)​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัม 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทย*

บริการ Airport Lounge ​ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, รวมทั้ง ฮ่องกง, เกาหลี,สิงคโปร์, จีน และฮาวาย**

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก***

เงื่อนไข​

*บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ​สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเค​รดิตแพลทินัมกสิกรไทยที่เดินทางโดยสายการบินไทย
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย พร้อม Boarding Pass ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ TG Lounge (Royal Silk Lounge/Royal Orchid Lounge) ชั้นธุรกิจบริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน

​ ​

** บริการ Airport Lounge ในญี่ปุ่น จีน และฮาวาย เฉพาะบัตรระดับทองขึ้นไป และ Airport Lounge ในฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์เฉพาะบัตรแพลทินัม ​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

​ ​​

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 8,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​ เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 8,000,000 บาท​

​ ​
บัตรทอง​​​​​​​​​​​
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน

​​ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

เงื่อนไข​

 • ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลก 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน
 • สำหรับการแลกเงิน JPY (Selling rate)​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ Airport Lounge ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, จีน และฮาวาย*

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก**

เงื่อนไข​

* ​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/​

​** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

​​

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 2​,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท

บัตรคลาสสิก
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน

​​ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

เงื่อนไข​

 • ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลก 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน
 • สำหรับการแลกเงิน JPY (Selling rate)​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก

เงื่อนไข​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 1,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​ ​เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท

​​ ​​


 


HtmlBlock
51
Padding

บริการเสริมของบัตรเครดิต

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ K-mAlert

ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์

ช่องทางการสมัคร

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
52
Padding
 
 

จัดการเรื่องบัตรเครดิตได้ง่า​​ย ๆ ผ่าน K PLUS

 • เปิดใช้งานบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

  

​​Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

รายละเอียดการสมัคร​

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • อายุ 20 - 80 ปี​
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรคลาสสิก​

  ​​

  รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  ​​​สำหรับบัตรแพลทินัม​

 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรคลาสสิก​

  ​​

  รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  ​​​สำหรับบัตรแพลทินัม​

 • ​​​ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป​

ผู้มีเงินออม

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • เงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ชาวต่างชาติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • อายุ 15 - 80 ปี

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

 • อายุ 20-80 ปี
 • มีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม / 15,000 บาท สำหรับบัตรคลาสสิก ​
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
 • ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัคร
 
เอกสาร

ผู้สมัครบัตรหลัก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า
  ​(สำหรับชาวต่างชาติ​)


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต

​​​​​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
62
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บัตรเครดิตเจซีบี-​กสิกรไทยคืออะไร ?​

​บัตรเครดิตเจซีบี-กสิกรไทย เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท JCBI ที่เป็น International Payment Brand แห่งเดียวของญี่ปุ่น  โดยสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศและทั่วโลก สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย และตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศ รวมทั้ง ตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย CIRRUS ทั่วโลก​

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษที่ครอบคลุมทั้งกิน เที่ยว ช้อป ในสไตล์แบบญี่ปุ่น ทั้งในประเทศไทย และญี่ปุ่น โดยมีสิทธิประโยชน์หลักปี 2561 ดังต่อไปนี้

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

 • รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น1
 • แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000
 • ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
 • บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก
  • ​บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัม 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ โดยสายการบินไทย2
  • บริการ Airport Lounge ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, รวมทั้ง ฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย3
  • ​บริการ JCB Plaza Lounge ใน 9 เมืองทั่วโลก4
​​​ เงื่​อนไข
  ​​​1​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า
  • ยอดใช้จ่ายสกุลเงินญี่ปุ่น 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน​
  • ​สงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
  • คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดภายใน 2 รอบบัญชี หรือ 60 วัน หลังจากรอบบัญชีที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระกับธนาคาร
  2​บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • ​สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเค​​รดิตแพลทินัมกสิกรไทยที่เดินทางโดยสายการบินไทยตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น​
  • กรุณาแสดงบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย พร้อม Boarding Pass ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
  • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ TG Lounge (Royal Silk Lounge/Royal Orchid Lounge) ชั้นธุรกิจบริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน
  ​​3​บริการ Airport Lounge ในญี่ปุ่น จีน และฮาวาย เฉพาะบัตรระดับทองขึ้นไป และ Airport Lounge ในฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์เฉพาะบัตรแพลทินัม 4ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ​http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/
​​​​​​​
มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยหรือไม่ ?

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ปีถัดไปฟรีอัตโนมัติเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับบัตรเครดิตกสิกรไทยคลาสสิก ทอง และแพลทินัม

สามารถสมัครบัตรเสริมได้หรือไม่ ?

ได้ สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยกรณีใช้งานต่างประเทศจะคิดค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินหรือไม่ ?

ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสามารถตรวจสอบ Rate ได้จากที่ใด ?

ตรวจสอบได้ที่ http://www.jcb.jp/rate/usd.html​​​​​​​​​​


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

โปรโมชั่นเฉพาะ
บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

​โปรโมชั่น

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left