สิทธิประโยชน์บัตรเดบิตกสิกรไทย

สิทธิประโยชน์
บัตรเดบิตกสิกรไทย

REWARD PLUS Debit Card

debit card
สมัครบัตร
ช้อป

ช้อป

shopee

รับส่วนลดสูงสุด 20%

ดูรายละเอียด
lazada

รับส่วนลดสูงสุด 20%

ดูรายละเอียด
ari

รับส่วนลด 5%

ดูรายละเอียด
dolfin

ผูกบัตรเดบิต และใช้จ่ายผ่าน Dolfin
รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท

ดูรายละเอียด

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่บน SHOPEE รับส่วนลด 20% สูงสุด 200 บาท ไม่มีขั้นต่ำยอดใช้จ่าย โดยใช้โค้ดส่วนลด KDEBITSPNEW (จำกัดจำนวน 400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด) เมื่อช้อปผ่าน Shopee Application พร้อมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต กสิกรไทย ที่มีสัญลักษณ์ REWARD PLUS DEBIT CARD

โค้ดส่วนลดลูกค้าใหม่ Shopee

1 พ.ค. - ธ.ค. 63
KDEBITSPNEW
 • - สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบันบน SHOPEE รับส่วนลด 150 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน) เมื่อช้อปผ่าน Shopee Application พร้อมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต กสิกรไทย ที่มีสัญลักษณ์ REWARD PLUS DEBIT CARD

โค้ดส่วนลดลูกค้าเก่า Shopee

พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63
KDEBITSP05 KDEBITSP06 KDEBITSP07 KDEBITSP08 KDEBITSP09 KDEBITSP10 KDEBITSP11 KDEBITSP12
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 • ระยะเวลาการรับส่วนลดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/ท่าน/เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี โทรศัพท์มือถือ ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ลูกค้าใหม่บน Shopee ที่ได้ใช้สิทธิ์รับส่วนลดแล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันบน Shopee ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเดียวกันได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบ Corporate และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • สิทธิพิเศษที่ได้รับไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Shopee กำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Shopee สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 02-0178399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคารและ Shopee ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ Shopee เป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียด และเงื่อนไข

สำหรับลูกค้าใหม่

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ช้อปผ่าน Lazada เป็นครั้งแรก และช้อปผ่าน Lazada App รับส่วนลด 20% สูงสุด 200 บาท ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 (จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • สิทธิ์จำนวนจำกัดที่ 1,600 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าจะต้องกรอกรหัส KDEBITLZNEW20 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิตกสิกรไทย ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

โค้ดส่วนลดลูกค้าใหม่ Lazada

1 พ.ค. - ธ.ค. 63
KDEBITLZNEW20

สำหรับลูกค้าเดิม

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ช้อปผ่าน Lazada App หรือ เว็บไซต์ www.lazada.co.th รับส่วนลด 150 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ โดยใช้รหัสส่วนลดที่กำหนดในแต่ละเดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2563 (จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน)
 • ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิตกสิกรไทย ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 • สิทธิ์จำนวนจำกัดที่ 925 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบรหัสส่วนลดของแต่ละเดือนได้จากลิงค์ lzd.co/kdebitlaz (แถบพาร์ทเนอร์ชิพ) บน Lazada App หรือ เว็บไซต์ โดยรหัสส่วนลดจะไม่ถูกแสดงในกรณีที่สิทธิต่อเดือนถูกใช้จนเต็มจำนวน

โค้ดส่วนลดลูกค้าเก่า Lazada

พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63
KDEBITLZ
0520
KDEBITLZ
0620
KDEBITLZ
0720
KDEBITLZ
0820
KDEBITLZ
0920
KDEBITLZ
1020
KDEBITLZ
1120
KDEBITLZ
1220
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อกอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของลาซาด้าถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ลาซาด้ากำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-0180000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • รับส่วนลด 5% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ร้าน Ari Football Concept Store และ Ari Running Concept Store ทุกสาขา เมื่อชำระผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกของ Ari ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าบางรายการ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด และเงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet

 • เป็นผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่มีสถานะบัตรเดบิตเป็นปกติ และชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน Dolfin Wallet ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับ Dolfin Bonus จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 • สำหรับต่อที่ 1 จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน และ จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก/เดือน รวม 3,000 สิทธิ์/ตลอดโครงการ
 • สำหรับต่อที่ 2 จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/ตลอดโครงการ และ จำกัด 3,000 สิทธิ์แรก/ตลอดโครงการ
 • ไม่นับรวมการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

การรับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet

 • การรับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/ท่าน
 • Dolfin Bonus จะเข้า Dolfin Wallet ของผู้ถือบัตร ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • Dolfin Bonus มีวันหมดอายุ จะต้องใช้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับใน Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ Dolfin Wallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Dolfin Wallet โดยตรง
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับ Dolfin Wallet หรือบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ Dolfin Wallet
 • ธนาคารและผู้ให้บริการ Dolfin Wallet สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการ Dolfin Wallet เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 หรือ Dolfin Call Center 02-2555959
อาหาร

อาหาร

grab-food

รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ดูรายละเอียด
food-panda

รับส่วนลดสูงสุด 150 บาท

ดูรายละเอียด

รายละเอียด และเงื่อนไข

สำหรับลูกค้าใหม่

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ GrabPay รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วย GrabPay ด้วยบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย สำหรับบริการ GrabFood ครั้งแรก
 • ใส่รหัส “NEWKDEBIT” เพื่อรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ขั้นต่ำ 300 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น ในกรณีที่ใช้ GrabFood
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม (สิทธิ์มีจำนวนจำกัดต่อวัน และตลอดการจัดกิจกรรม)
 • จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 550 สิทธิ์ต่อเดือน

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabPay ด้วยบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทยผ่าน GrabPay สำหรับบริการ GrabFood
 • ใส่รหัส “KDEBITFOOD” เพิ่อรับส่วนลดมูลค่า 50 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม จำกัด 6,000 สิทธิ์ต่อเดือน

เงื่อนไขรวม

 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารและ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สิ้นสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด และเงื่อนไข

สำหรับลูกค้าใหม่

 • รับส่วนลด 150 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท
 • พิมพ์ KDEBITFPNEW เพื่อรับส่วนลด
 • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดแคมเปญ
 • จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

 • รับส่วนลด 50 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท
 • พิมพ์ KDEBITFP เพื่อรับส่วนลด
 • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อเดือน
 • จำกัด 5,000 สิทธิ์/เดือน
 • โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะบริการส่งอาหารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับรับอาหารเองที่ร้าน
 • โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะร้านอาหารที่รับคูปอง foodpanda เท่านั้น
 • ฟู้ดแพนด้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ KFC Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)
 • สามารถแลกรับสิทธิ์ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
ความบันเทิง

ความบันเทิง

major

ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท

ดูรายละเอียด
sf

ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท

ดูรายละเอียด

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ Major Cineplex ทุกสาขา จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน/โรงภาพยนตร์ (จำกัดโรงภาพยนต์ Major Cineplex 1 สิทธิ์/วัน)
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์โรงละ 10,000 ที่นั่ง/ เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ ยกเว้น ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ SF Cinema ทุกสาขา จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน/โรงภาพยนตร์
 • โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ บิ๊กซี ปราจีนบุรี) ในราคา 100 บาท (สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในโรงภาพยนตร์ปกติเท่านั้น สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe) ในระบบ 2D Digital)
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 15,000 ที่นั่ง / เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตร Student Card
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
เดินทาง/ท่องเที่ยว

เดินทาง/ท่องเที่ยว

grab

รับส่วนลด 50 บาท

ดูรายละเอียด
expedia

รับส่วนลดเพิ่ม 8%

ดูรายละเอียด
agoda

รับส่วนลดเพิ่ม 5%

ดูรายละเอียด

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • รับส่วนลดเพิ่ม 8% เมื่อจองโรงแรมผ่าน www.expedia.co.th/kbank และระบุรหัสโปรโมชั่น EXPKBANK20 และชำระด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามที่กำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ www.expedia.co.th/kbank
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการ ตามที่ระบุบนเว็บไซต์ www.expedia.co.th/kbank และชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับห้องพักแบรนด์โรงแรมต่อไปนี้ : www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ Expedia กำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ Expedia โทร. 02-1055728
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ระยะเวลาจองและเข้าพัก 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • รับส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อจองโรงแรมทั่วโลกผ่าน www.agoda.com/kbank (เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) เมื่อทำการจองโรงแรมที่ร่วมรายการ โดยชำระเงินผ่านบัตรสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าว จะแสดงข้อความ “KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กำหนด ต้องการความช่วยเหลือ http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html
 • ระยะเวลาการจอง 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 และเข้าพัก 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabPay ด้วยบัตรเดบิต ของธนาคารกสิกรไทย รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทยผ่าน GrabPay สำหรับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabCar Luxe และ Rent
 • ใส่รหัส “KDEBITRIDE” เพื่อรับส่วนลดมูลค่า 50 บาท และราคาขั้นต่ำ 100 บาท เมื่อใช้บริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabCar Luxe และ Rent
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้กับบริการการจองล่วงหน้าได้ (Advance booking)
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน
 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารและ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สิ้นสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
อื่นๆ

อื่นๆ

visa

ฟรี e-Coupon
เมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาท
หรือ 5,000 บาท

ดูรายละเอียด

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • รับ E-Voucher จาก Starbucks, au bon pain, Central, Shopee และ Lazada เมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาท และ 5,000 บาท
 • ลงทะเบียนแลกรับสิทธิพิเศษ หรือศึกษาเงื่อนไข เพิ่มเติมได้ ที่ https://vthgservice.com
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

สมัครง่ายๆ

app kplus

มี K PLUS สมัครง่าย ๆ

สมัครทันที
esaving

เปิดบัญชีใหม่

ผ่าน K PLUS ผ่าน K PLUS
kbank branch

สมัครผ่านสาขา
เราพร้อมให้คำแนะนำ
ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ค้นหาสาขา
บริการทุกระดับประทับใจ