อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*

*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

**เมื่อชำระสินค้าออนไลน์เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ตั้งแต่ 2 ก.ย. - 31 ธ.ค. 63

สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรเดบิต JOURNEY
(Bank Selling Rate)

หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ