สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี
และยังไม่มี


1


- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เข้าสู่แอปและเลือก “เปิดบัญชีใหม่”


2


อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชี และกดเลือก “เปิดบัญชี”


3


- หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”


4


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”


5


กรอกข้อมูลส่วนตัว


6


เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย บัตรประชาชน


7


กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก “ต่อไป”


8

ลูกค้านำบัตรประชาชน ไปยืนยันตัวตนได้ที่
1.ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
2.ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์K CHECK ID
3.ร้านค้าพันธมิตร เช่น Big C , Mini Big C , KERRY EXPRESS


9


ลูกค้าสอดบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนที่จุด K CHECK ID


10


ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการ
การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี


11


ลูกค้าจะได้รับ notification เพิ่อทำการถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยันตัวตนอีกครั้ง


12


เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ เลือก “ดำเนินการต่อ”


13


กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ


14


ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS


15


ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จากเมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี


1


- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เข้าสู่แอปและเลือก “เปิดบัญชีใหม่”


2


อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชี และกดเลือก “เปิดบัญชี”


3


- หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”


4


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”


5


กรอกข้อมูลส่วนตัว


6


เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย NDID
แจ้งเตือน : หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับองค์กรที่ท่านต้องการใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล(NDID) คุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีสำเร็จได้


7


กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก “ต่อไป”


8


ยืนยันตัวตนด้วย NDID


9

1) ยืนยันตัวตนกับในแอปพลิเคชันธนาคารปลายทางที่ลงทะเบียน NDID ไว้ภายใน 30 นาที

2) เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ กด “ดำเนินการต่อ”


10


ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการ
การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี


11


ลูกค้าจะได้รับ notification เพิ่อทำการถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยันตัวตนอีกครั้ง


12


เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ เลือก “ดำเนินการต่อ”


13


กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ


14


ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS


15


ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จากเมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี

ธนาคารส่วนตัวบนมือถือคุณ

ทำธุรกรรมได้หลากหลายทั้งโอน เติม จ่าย เปิดบัญชี รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้เร็วและง่ายมากขึ้น

App Store Google play Huawei