ฟังก์ชัน

บริการบัญชีเงินฝาก K-eSavings

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ง่ายๆ ทำธุรกรรมได้หลากหลาย ไม่มีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

3

ไปที่บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ กดตั้งค่าที่รูปฟันเฟือง

4

เลือก “สมุดบัญชี”

5

แสดงหน้าบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกด “บันทึกรูป” เพื่อนำไปใช้งานได้เหมือนหน้าสมุดบัญชีปกติ