Middle|Left Green

เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สินเชื่อบ้านกสิกรไทย​​

สุขครบกับสิทธิพิเศษเรื่องบ้านครบวงจร​​InvisibleSectionName
1
Padding
ดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
 

ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน 

รับสิทธิพิเศษ

                                                    
 • รับคะแนนสะสมพิเศษ  KBank Reward  สูงสุด 100,000 คะแนน*
 • รับส่วนลดเฟอร์นิเจอร์ Index Living Mall, เครื่องใช้ไฟฟ้า Power One และ  INDEX HOME SERVICEBlack
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 3 เดือนแรก


สำหรับพนักงานบริษัทอัตราดอกเบี้ย


​​ปี​ที่​ 1ปีที่ 2-3


หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา


ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี


อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)

​เดือน​ที่​
1-3
เดือน​ที่
4-12
แบบที่ 1
(**ทำประกันตามเงื่อนไข)


0%


MRR-3.35%


​MRR-2.55%


MRR-1.50%


​​3.99%


4.97%

แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข / ไม่ทำประกัน)

​0%

MRR-2.85%

MRR-2.42%

​MRR-1.50%

​4.20%

​5.06%
คลิกเพื่อเลื่อน

​สำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ย


​​ปี​ที่​ 1ปีที่ 2-3


หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา


ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี


อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)

​เดือน​ที่​
1-3
เดือน​ที่
4-12
แบบที่ 1
(**ทำประกันตามเงื่อนไข)


0%


MRR-2.85%


​MRR-1.97%


MRR-1.00%

​​
4.50%


5.46%

แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข / ไม่ทำประกัน)

​0%

MRR-2.35%

MRR-1.86%

​MRR-1.00%

​4.70%

​5.55%
คลิกเพื่อเลื่อน
 
 

อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12%  (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560)


หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 1 พ.ค.62 – 31 ก.ค.62 และจดจำนองภายในวันที่ 30 ส.ค.62
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการทั่วไปที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านกสิกรไทย เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารพาณิชย์ เฉพาะการกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารพาณิชย์ใหม่หรือมือสองเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีการขอรีไฟแนนซ์, ที่ดินเปล่า และบ้านสั่งสร้าง
 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นสมควร สามารถขอกู้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 5%  ของราคาซื้อขายหลักประกัน และเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นสมควร
 • **เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้ 
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ 
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้ 
 • รับประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง การพิจารณารับประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

สิทธิพิเศษ

 • กู้บ้านทุก 1 ล้านบาท รับคะแนนสะสมพิเศษ  KBank Reward Point 10,000 คะแนน สูงสุด 100,000 คะแนน* ใช้แทนเงินสดได้ตามใจ
 • รับส่วนลดเฟอร์นิเจอร์ Index Living Mall, เครื่องใช้ไฟฟ้า Power One และบริการเพื่อคนรักบ้านจาก INDEX HOME SERVICE

รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท จาก Index Living Mall
เมื่อช้อปเฟอร์นิเจอร์ Index Furniture, Winner Furniture , Kitchen, Built-in, Bathroom, Logica , Serta และ Theraflex ครบตามที่กำหนด

​ช้อปเฟอร์นิเจอร์ครบ (บาท/ครั้ง) รับส่วนลด
​30,000  บาทขึ้นไป​1,000  บาท
​50,000  บาทขึ้นไป​2,000  บาท
​70,000  บาทขึ้นไป​3,000  บาท
​100,000  บาทขึ้นไป​5,000  บาท
​150,000  บาทขึ้นไป​10,000  บาท

หมายเหตุ: จำกัดส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่านตลอดรายการ

              

เครื่องใช้ไฟฟ้า POWER ONE
ส่วนลดเพิ่ม 3% จากราคาหน้าร้าน ณ วันที่ซื้อสินค้า
(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย)
เงื่อนไข: สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ธ.ค. 62 โดยลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด SMS หลังจากจบรายการภายใน 60 วัน และต้องแสดง SMS ที่หน้าร้านค้า

INDEX HOME SERVICE
รับบริการเพื่อคนรักบ้านราคาพิเศษจาก INDEX HOME SERVICE  เมื่อใช้บริการใน APP Index Services
ต่อที่ 1  รับบริการราคาพิเศษ

บริการ ​ราคาปกติ ราคาพิเศษ
​บริการตรวจรับบ้านและคอนโด​4,000  บาท​3,800  บาท
​บริการทำความสะอาดบ้าน ​3,750  บาท​3,500  บาท
​บริการกำจัดไรฝุ่น​1,390  บาท​1,300  บาท
​บริการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า​1,200  บาท​1,100  บาท
​บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า​820  บาท​750  บาท

ต่อที่ 2  รับส่วนลดเพิ่ม

มูลค่าบริการ ​รับส่วนลด
​ซื้อครบ 5,000 บาท​150 บาท
​ซื้อครบ 9,000 บาท​350 บาท

เงื่อนไข:  สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ธ.ค. 62 โดยลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด SMS หลังจากจบรายการภายใน 60 วัน โดยลูกค้าสามารถนำโค้ดส่วนลดไปใช้ใน Application Index Services หรือหน้าร้าน Index Living Mall (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) 


เงื่อนไข KBank Reward Point
*ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ KBank Reward Point เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย (ประเภทสะสมคะแนน) 400 ท่านแรกที่มีการยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยจดจำนองภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขเท่านั้น

 • ลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถสมัครบัตรเครดิตได้โดยต้องได้รับอนุมัติและเปิดใช้บัตรภายในวันที่ 15 ส.ค.62 (เงื่อนไขในการสมัครและการอนุมัติบัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด)
 • การให้คะแนนสะสมพิเศษ KBank Reward Point คำนวณจากเฉพาะวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย โดยทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับ 10,000 คะแนน จำกัดสูงสุด 100,000 คะแนน สงวนสิทธิ์มอบคะแนนให้ต่อ 1 บัญชีเงินกู้เท่านั้น (โดยเศษของวงเงินสินเชื่อบ้านที่ไม่ถึง 1 ล้านบาท จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นคะแนนสะสม)
 • คะแนนสะสมพิเศษ KBank Reward Point จะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตไทยเบฟ, ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร.02-8888888 หรือที่เว็บไซต์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Index Living Mall

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ร่วมโครงการ เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานโค้ดส่วนลดจากที่ได้รับจากทางธนาคาร (ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดทาง SMS จากธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ)
 • จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 20,000.-บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • งดร่วมรายการสินค้าของแต่งบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า Power One, Trend Design, ที่นอนแบรนด์ Sealy, Dunloppillo, Omazz และ Lotus
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ สินค้า HOT, Member Price , สินค้า Sale, สินค้าซื้อ 1 แถม 1 , สินค้าแลกซื้อในราคาพิเศษ, รายการร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ และรายการโปรโมชั่นอื่นๆ ทุกประเภท, รายการผ่อน 0% , และไม่สามารนำใบเสร็จมารวมกันเพื่อรับส่วนลดสูงสุด และไม่เข้าร่วมในกรณีที่ลูกค้าจ่ายแบบมัดจำ
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  ถึง 30 กันยายน  2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

HtmlBlock
2
Padding
 
 
 

อนุมัติทันที​

หมายเหตุ: เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้น และยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

​​​
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
3
Padding
หลักทรัพย์ที่รองรับ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
3
Padding

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

 

บ้านเดี่ยว

 

ทาวน์เฮ้าส์

 

อาคารพาณิชย์

 

ห้องชุด

 

ที่ดินพร้อมปลู​กสร้างบ้าน

 

ต่อเติมที่อยู่อาศัย
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
4
Padding
รายละเอียดสินเชื่อ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
4
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โ​หลดข้อมูลโดยละเอียด​

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 3 เดือนแรก
ดูรายละเอียด >​

ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 30 ปี

 

วงเงิน

​​​วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยสามารถขอกู้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 5% ของราคาซื้อขายหลักประกัน และเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน​

ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้

ประมาณ 3 วันทำการ ​(​เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสาร​ครบถ้วนเท่านั้น)

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร


Black
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 3 เดือนแรก


สำหรับพนักงานบริษัทอัตราดอกเบี้ย


​​ปี​ที่​ 1ปีที่ 2-3


หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา


ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี


อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)

​เดือน​ที่​
1-3
เดือน​ที่
4-12
แบบที่ 1
(**ทำประกันตามเงื่อนไข)


0%


MRR-3.35%


​MRR-2.55%


MRR-1.50%


​​3.99%


4.97%

แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข / ไม่ทำประกัน)

​0%

MRR-2.85%

MRR-2.42%

​MRR-1.50%

​4.20%

​5.06%
คลิกเพื่อเลื่อน

​สำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ย


​​ปี​ที่​ 1ปีที่ 2-3


หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา


ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี


อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)

​เดือน​ที่​
1-3
เดือน​ที่
4-12
แบบที่ 1
(**ทำประกันตามเงื่อนไข)


0%


MRR-2.85%


​MRR-1.97%


MRR-1.00%

​​
4.50%


5.46%

แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข / ไม่ทำประกัน)

​0%

MRR-2.35%

MRR-1.86%

​MRR-1.00%

​4.70%

​5.55%
คลิกเพื่อเลื่อน
 
 

อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12%  (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560)


หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 1 พ.ค.62 – 31 ก.ค.62 และจดจำนองภายในวันที่ 30 ส.ค.62
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการทั่วไปที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านกสิกรไทย เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารพาณิชย์ เฉพาะการกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารพาณิชย์ใหม่หรือมือสองเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีการขอรีไฟแนนซ์, ที่ดินเปล่า และบ้านสั่งสร้าง
 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นสมควร สามารถขอกู้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 5%  ของราคาซื้อขายหลักประกัน และเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นสมควร
 • **เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้ 
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ 
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้ 
 • รับประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง การพิจารณารับประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

สิทธิพิเศษ

 • กู้บ้านทุก 1 ล้านบาท รับคะแนนสะสมพิเศษ  KBank Reward Point 10,000 คะแนน สูงสุด 100,000 คะแนน* ใช้แทนเงินสดได้ตามใจ
 • รับส่วนลดเฟอร์นิเจอร์ Index Living Mall, เครื่องใช้ไฟฟ้า Power One และบริการเพื่อคนรักบ้านจาก INDEX HOME SERVICE

รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท จาก Index Living Mall

เมื่อช้อปเฟอร์นิเจอร์ Index Furniture, Winner Furniture , Kitchen, Built-in, Bathroom, Logica , Serta และ Theraflex ครบตามที่กำหนด

​ช้อปเฟอร์นิเจอร์ครบ (บาท/ครั้ง) รับส่วนลด
​30,000  บาทขึ้นไป​1,000  บาท
​50,000  บาทขึ้นไป​2,000  บาท
​70,000  บาทขึ้นไป​3,000  บาท
​100,000  บาทขึ้นไป​5,000  บาท
​150,000  บาทขึ้นไป​10,000  บาท

หมายเหตุ: จำกัดส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่านตลอดรายการ

              

เครื่องใช้ไฟฟ้า POWER ONE
ส่วนลดเพิ่ม 3% จากราคาหน้าร้าน ณ วันที่ซื้อสินค้า
(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย)
เงื่อนไข: สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ธ.ค. 62 โดยลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด SMS หลังจากจบรายการภายใน 60 วัน และต้องแสดง SMS ที่หน้าร้านค้า


เงื่อนไข KBank Reward Point
*ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ KBank Reward Point เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย (ประเภทสะสมคะแนน) 400 ท่านแรกที่มีการยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยจดจำนองภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขเท่านั้น

 • ลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถสมัครบัตรเครดิตได้โดยต้องได้รับอนุมัติและเปิดใช้บัตรภายในวันที่ 15 ส.ค.62 (เงื่อนไขในการสมัครและการอนุมัติบัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด)
 • การให้คะแนนสะสมพิเศษ KBank Reward Point คำนวณจากเฉพาะวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย โดยทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับ 10,000 คะแนน จำกัดสูงสุด 100,000 คะแนน สงวนสิทธิ์มอบคะแนนให้ต่อ 1 บัญชีเงินกู้เท่านั้น (โดยเศษของวงเงินสินเชื่อบ้านที่ไม่ถึง 1 ล้านบาท จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นคะแนนสะสม)
 • คะแนนสะสมพิเศษ KBank Reward Point จะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตไทยเบฟ, ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร.02-8888888 หรือที่เว็บไซต์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Index Living Mall

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ร่วมโครงการ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย GET POINT GET PLUS  เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานโค้ดส่วนลดจากที่ได้รับจากทางธนาคาร (ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดทาง SMS จากธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ)
 • จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 20,000.-บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • งดร่วมรายการสินค้าของแต่งบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า Power One, Trend Design, ที่นอนแบรนด์ Sealy, Dunloppillo, Omazz และ Lotus
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ สินค้า HOT, Member Price , สินค้า Sale, สินค้าซื้อ 1 แถม 1 , สินค้าแลกซื้อในราคาพิเศษ, รายการร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ และรายการโปรโมชั่นอื่นๆ ทุกประเภท, รายการผ่อน 0% , และไม่สามารนำใบเสร็จมารวมกันเพื่อรับส่วนลดสูงสุด และไม่เข้าร่วมในกรณีที่ลูกค้าจ่ายแบบมัดจำ
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  ถึง 30 กันยายน  2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

InvisibleSectionName
5
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
5
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญชาติ

 • ไทย

อายุ

 • 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ​​

รายได้

 • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป​​​
 

อายุงาน

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อื่น ๆ

 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน​​​​
 
เอกสารทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
เอกสารหลักทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
6
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าจะยื่นกู้สินเชื่อซื้อบ้าน ธนาคารจะให้วงเงินกู้เท่าไหร่ ?

โดยทั่วไปการกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าทั่วไปธนาคารจะพิจารณาให้วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน แต่สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุนบางโครงการ กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย โดยสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8888888

มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของหลักประกันหรือไม่ ?

เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป

เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว หากต้องการขอสินเชื่อบ้านเพิ่มอีกหลัง จะสามารถทำได้หรือไม่ ?

ลูกค้าผ่อนชำระสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว ต้องการที่จะขอสินเชื่อเพิ่มอีกหลังสามารถทำได้ โดยลูกค้าต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่า เป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อการให้เช่าหรือเก็งกำไร ทั้งนี้ จะพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าเป็นหลัก

หากผู้ขอกู้มีรายได้ประจำที่ไม่เพียงพอในการผ่อนชำระต่อเดือน ตามวงเงินที่ขอกู้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร ?
 1. ให้หาผู้กู้ร่วมเพิ่ม
 2. หากสามารถขยายระยะเวลากู้ออกไปได้ ก็สามารถลดยอดผ่อนต่อเดือนได้
 3. ลดวงเงินกู้ลง
กรณีของการกู้ร่วมของสินเชื่อบ้าน ผู้กู้ร่วมต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ต้องเป็นพี่น้อง / เครือญาติ / คู่สมรส (จดทะเบียน) ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องให้ลูกค้ายืนยัน หรือหากกรณีมีบุตรให้ใช้สูติบัตรของบุตร เพื่อยืนยันสถานภาพการสมรส

กรณีการไถ่ถอนจำนองมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? จำนวนเท่าใด ?

ลูกค้าไถ่ถอนจำนองมาจากสถาบันการเงินอื่นมายื่นกู้กับธนาคารกสิกรไทย จะเสียค่าธรรมเนียมตามปกติของธนาคาร เช่น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left