สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

ปิดหนี้หมด..เงินยังเหลือใช้
เงินก้อนพร้อมใช้ สมัครง่าย
เอกสารน้อย

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15%
ตลอดอายุสัญญา

เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท

ตารางดอกเบี้ย

สมัครง่าย
ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธ.กสิกรไทย

เช็กคุณสมบัติ เช็กคุณสมบัติ

เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้!

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เช็กคุณสมบัติ เช็กคุณสมบัติ

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

ไม่ว่าจะเสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

คำนวณยอดผ่อน

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

Select required amount
Select required amount

ยอดผ่อนต่อเดือน

{{ pmtx | currency }}บาท

ตารางยอดผ่อนต่อเดือน

งวด(เดือน) ดอกเบี้ย ค่างวด
{{ 12*(i+1) }}

วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้มีเงินเดือน/รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ดอกเบี้ยพิเศษ 17% 20%
18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยพิเศษ 16% ดอกเบี้ยพิเศษ 18%
12, 18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยปกติ 17% ดอกเบี้ยปกติ 19%
80,001 - 240,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% 22% 24%
20,001 - 80,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% 25% 25%
6,000 - 20,000 12, 18, 24

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 63
สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,410 6,630 5,240 3,880 3,210 2,820
300,000 27,650 19,290 15,130 11,000 8,980 7,790
500,000 46,080 32,150 25,210 18,330 14,960 12,980
1,000,000 92,160 64,920 50,410 36,660 29,910 25,950
1,500,000 138,240 96,430 75,620 54,990 44,860 38,920
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,460 6,680 5,290 3,930 3,270 2,880
300,000 27,940 19,580 15,420 11,310 9,290 8,120
500,000 46,560 32,630 25,700 18,840 15,490 13,530
1,000,000 93,120 65,250 51,390 37,680 30,970 27,060
1,500,000 139,680 97,870 77,080 56,520 46,450 40,590

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน สมัครได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ประจำระหว่าง 7,500 – 14,999 และเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในระบบ KBank Payroll ติดต่อกัน ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปเท่านั้น สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัคร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ จะมีดังนี้

 1. อายุ 20-70 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุงานของผู้สมัคร ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อให้แนบ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุลด้วย)

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่

ใช่ เป็นแบบลดต้น ลดดอก

กรณีผลการพิจารณาลูกค้าถูก Reject จะได้รับแจ้งอย่างไร

ลูกค้าจะได้รับแจ้งผ่าน SMS หรือจดหมายทางไปรษณีย์

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง
 1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย
 3. K PLUS
 4. Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อต้องทำอย่างไร

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการเมื่อตอนสมัครสินเชื่อ หรือโทรมาที่ K-Contact Center 02-8888888

เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง

ท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อ กรุณาเตรียมเอกสารตามประเภทผู้สมัครสินเชื่อของท่าน ดังนี้

สนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถแสดงความสนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ได้ โดย

 1. กดเมนู/ปุ่ม “สินเชื่อ” บนหน้าธุรกรรมการเงิน
 2. กดเลือกดูข้อมูลสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
 3. กดปุ่ม “สนใจให้ติดต่อกลับ”
 4. ให้ข้อมูลของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS โดยไม่ใช้เอกสารใดๆ ได้หรือไม่

ธนาคารมีข้อเสนอพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคาร มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับการเรียนเชิญผ่านแอป K PLUS ให้สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan โดยไม่ใช้เอกสารใดๆ

ความพิเศษของข้อเสนอนี้ ที่นอกเหนือไปจากการไม่ต้องใช้เอกสาร คือ

 1. ทราบผลการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ผ่าน K PLUS
 2. สัญญาสินเชื่อจะถูกส่งไปที่ Email ของลูกค้าตามที่ระบุตอนสมัคร
 3. ได้รับสินเชื่อเงินด่วนโอนเข้าบัญชีทันที หลังจากได้รับการอนุมัติผ่าน K PLUS
 4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้ แต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดในข้อเสนอ)
 5. ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน (ลูกค้าสามารถเลือก 3, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ยกเว้น รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะต้องผ่อน 12 เดือนขึ้นไป)

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับรายได้ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

จะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan โดยไม่ใช้เอกสารใดๆ ใน K PLUS

ธนาคารมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน KPLUS ดังนี้

 1. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+ TODAY
 2. ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง มุมขวาบนของหน้าจอ)
 3. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า "สินเชื่อ" โดยจะมีแถบแสดง "Loans for You" (สินเชื่อสำหรับคุณ)

ลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับแจ้งสิทธิ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว

ทำอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan โดยไม่ใช้เอกสาร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะได้รับการเรียนเชิญผ่าน K PLU​S เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan โดยไม่ใช้เอกสารบน K PLUS เป็นอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่ได้รับเชิญและกดสนใจสมัคร จะพบข้อมูลหน้าต่างๆ ดังนี้

 1. ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด โดยลูกค้าสามารถปรับเลือกวงเงิน และระยะเวลาการผ่อนที่ต้องการได้ และกรุณาระบุอีเมลที่ต้องการใช้รับสัญญา
 2. ยืนยันข้อมูล
 3. ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยืนยันด้วยการกด PIN รหัสผ่าน K PLUS (ข้อมูลเครดิต ถูกใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ)
 4. ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต (ไม่มีผลในการพิจารณาสินเชื่อ)

ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถทำรายการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในแต่ละเดือนที่ได้รับข้อเสนอ ดังนั้น หากลูกค้ากด “ยกเลิก” ในหน้าใดหน้าหนึ่ง จะไม่สามารถกลับมา กดรับสินเชื่อได้อีก เมื่อกดสมัครสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผลการอนุมัติ ผ่าน K PLUS

หากลูกค้าผ่านการอนุมัติ จะได้รับสัญญาเงินกู้ผ่านทางอีเมลและข้อความแจ้งเตือน โดยลูกค้ามีความจำเป็นต้องเข้ามากดดำเนินการต่อ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนหมดอายุ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน และทำการยืนยันการได้รับและอ่านสัญญาสินเชื่อ พร้อมกดตกลงรับสินเชื่อ จากนั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ อีกครั้ง หากลูกค้าผ่านการอนุมัติการสมัครสินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันที และส่งข้อความแจ้งเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผ่าน K PLUS

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 04

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท