ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆรายละเอียดบัตรเครดิต

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก เพิ่มวงเงิน

4

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและกดต่อไป

4.1

4.2

5

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะสามารถใช้ได้ทันที