ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆ



ขอ Statement

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก Statement

4

เลือกและกรอกข้อมูลที่ต้องการ และกดส่งคำขอ

5

เมื่อทำรายการสำเร็จ ข้อมูลที่ขอจะส่งไปที่ E-Mail ที่ให้ไว้