ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆเพิ่มบัตรเครดิต

1

เเข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

ปัดวงกลมไปทางขวาแล้ว กดบวกเพื่อเพิ่มบัตรเครดิต

4

เลือกบัตร และกด “ต่อไป”

5

ใส่วันหมดอายุ และ CVV จากนั้น กด “ยืนยัน”

6

ทำรายการเพิ่มบัตรสำเร็จ

7

*กรณีที่บัตรยังไม่เปิดใช้บริการ
เมื่อทำการเพิ่มบัตรสำเร็จ บัตรจะถูกเปิดใช้บริการให้แบบอัตโนมัติ

8

ทำรายการสำเร็จ