ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆเพิ่มบัตรเครดิต

1

เเข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

กดบวกเพื่อเพิ่มบัตรเครดิต

4

เลือกบัตรเครดิต และกดต่อไป

5

เกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและกดต่อไป

6

เมื่อเพิ่มบัตรเครดิตสำเร็จ สามารถเปิดใช้บริการได้ทันที

7

กรอกวันหมดอายุบนบัตรเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน และกดเปิดใช้งาน

8

ทำรายการสำเร็จ