ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆรายละเอียดบัตรเครดิต

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

กดบัตรเครดิต ที่ต้องการดูรายละเอียด

4

สามารถดูรายการค่าใช้จ่าย

5

สามารถดูรายการเรียกเก็บ และจ่ายบิลบัตรได้