ฟังก์ชัน

สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ และอนุมัติเบื้องต้นทันที พร้อมสามารถดูภาพรวมหรือรายละเอียดสินเชื่อได้

วิธีการสมัครสินเชื่อและดูรายละเอียดสินเชื่อวิธีการสมัครสินเชื่อ

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “สินเชื่อ”

4

เมื่ออยู่ที่เมนู “สมัครสินเชื่อ” สามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ต้องการสมัครได้

5

เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ต้องการสมัครแล้ว กด “สนใจสมัคร”