ฟังก์ชัน

ลงทุนผ่าน Wealth PLUS

ตัวช่วยการลงทุนและวางแผนทางการเงินด้วยบริการสร้างพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ บน KPLUS

วิธีการใช้สร้างแผนการลงทุนลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้ว
เลือก "ธุรกรรม"

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก "ลงทุน"

4

เลือก Wealth PLUS

5

เลือก ลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง

6

เริ่มสร้างแผนการลงทุน

7

ตั้งชื่อแผนการลงทุน

8

ประเมินความเสี่ยง (CRR)

9

กำหนดเงินลงทุนครั้งแรก

10

กำหนดเงินลงทุนรายเดือน
(DCA)

11

ระบบจะประเมินผลการ
ลงทุนล่วงหน้ารวมถึง
วันที่ครบกำหนดตาม
เป้าหมาย

12

ระบบจะสร้างพอร์ตแนะนำ
การลงทุนให้ตามความเสี่ยง

13

กดเพื่อเปิดบัญชี

14

ระบุข้อมูลส่วนตัว
เพื่อเปิดบัญชี

15

กดซื้อกองทุน

16

เลือกบัญชีชำระเงิน และ
ระบุวันลงทุนรายเดือน

17

กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
การซื้อกองทุน

18

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณ
จะได้รับ e-Slip เพื่อเป็น
หลักฐานการทำรายการ