เงื่อนไขการถือบัตร

เงื่อนไขการถือบัตร

​​​​​​​​​​​รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิ์เหนือระดับจากบริการ THE PREMIER
ตั้งแต่วันที่​ ​1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

เงื่อนไขการสมัคร KBank THE PREMIER Card

ใช้ / มีผลิตภัณฑ์มูลค่า
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
 • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน RMF / LTF
 • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด (52 กองทุน) *
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
​(รหัสโครงการ 1671)

หมายเหตุ: *กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด 52 กองทุน ประกอบด้วย​
1. K-AEC 2. K-ASIA 3. K-CHANGE 4. K-CHINA 5. K-CCTV 6. K-EUROPE 7. K-EUSAGE 8. K-EUSMALL 9. K-GA 10. K-GEMO 11. K-GHEALTH 12. K-GHEALTH (UH) 13. K-GINCOME-A(R) 14.K-GINCOME-A (A) 15. K-GINFRA 16. K-GLAM-UI 17. K-GLOBE 18. K-GPROP 19. K-GREAT 20. K-HIT 21. K-INDIA 22. K-JP 23. K-MBOND 24. K-SEMQ 25. K-USA-A (A) 26. K-USA-A (D) 27. K-VIETNAM 28. K-SUPSTAR-SSFX 29. K-STAR-SSF 30. K-FIXEDPLUS-SSF 31. K-GINCOME-SSF 32. K-CHANGE-SSF 33. KFF21E 34. KFF21D 35. K-CLIMATE 36. K-ASIACV 37. KFF21C 38. KFF21B 39. K-GTPE20A-UI 40. KFF21A 41. KAB21A 42. KHY24A-UI 43. KAB22B 44. KEC3-AI 45. KFF21F 46. KFF21G 47. KFF21H 48. KEC4-AI 49.  KFF21I 50. KFF21J 51. KFF21K 52. KFF22A


โครงการพิเศษ รับสิทธิ์สมัคร KBank THE PREMIER Card

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์​ประเภท
มูลค่า
ประกันชี​​วิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19​​​ตั้งแต่ ​30​0,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 60/5
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
 • ​​ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5

ตะกาฟุล​​

 • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
 • ​ตะกาฟุล สะสมทรัพย์​ 1520​

(รหัสโครงการ 1672)

*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกันซื้อ / มีผลิตภัณฑ์
​ประเภท
มูลค่า​เงินฝาก / เงินลงทุน

 • เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป
รวมกันให้ได้ 100%
จากเงื่อนไขปกติของการสมัคร
เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
  • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
  • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
  • กองทุน RMF / LTF
  • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด (52 กองทุน) *​
  ​​และ
  ประกันชี​​วิต
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 หรือ
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 หรือ
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19
  • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
  • ​ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 60/5
  • ​​ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
  ตะกาฟุล​​
  • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
  • ตะกาฟุล สะสมทรัพย์ 1520

  ​​(รหัสโครงการ 1778)
  หมายเหตุ: *กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด 52 กองทุน ประกอบด้วย​
  1. K-AEC 2. K-ASIA 3. K-CHANGE 4. K-CHINA 5. K-CCTV 6. K-EUROPE 7. K-EUSAGE 8. K-EUSMALL 9. K-GA 10. K-GEMO 11. K-GHEALTH 12. K-GHEALTH (UH) 13. K-GINCOME-A(R) 14.K-GINCOME-A (A) 15. K-GINFRA 16. K-GLAM-UI 17. K-GLOBE 18. K-GPROP 19. K-GREAT 20. K-HIT 21. K-INDIA 22. K-JP 23. K-MBOND 24. K-SEMQ 25. K-USA-A (A) 26. K-USA-A (D) 27. K-VIETNAM 28. K-SUPSTAR-SSFX 29. K-STAR-SSF 30. K-FIXEDPLUS-SSF 31. K-GINCOME-SSF 32. K-CHANGE-SSF 33. KFF21E 34. KFF21D 35. K-CLIMATE 36. K-ASIACV 37. KFF21C 38. KFF21B 39. K-GTPE20A-UI 40. KFF21A 41. KAB21A 42. KHY24A-UI 43. KAB22B 44. KEC3-AI 45. KFF21F 46. KFF21G 47. KFF21H 48. KEC4-AI 49.  KFF21I 50. KFF21J 51. KFF21K 52. KFF22A
  *หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกั


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

  เงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น (เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ กองทุน RMF/LTF และ/หรือ กองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ/หรือ ประกันชีวิต) เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เองทั้งสิ้น
  2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์สมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
  3. ในกรณีสมัครโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตต่างประเภทได้ และ จะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต​
  4. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำ หรือ กองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 2 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 2 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิการสมัครจะเท่ากับ 1 ล้านบาท

  “ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THE​ PREMIER Contact Center 02-8888877