แนะนำผลิตภัณฑ์

ธนาคารกสิกรไทยขอปิดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั่วคราว
ที่สาขา และบูธบริการแลกเงินทั่วประเทศ

เพื่อร่วมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแลกเงินตราต่างประเทศ สามารถใช้บริการได้ที่


ตู้บริการแลกเงินอัติโนมัติ

  • * สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B1 (4 ตู้)
  • * ตึกมหานคร ชั้น G (1 ตู้)

สกุลเงินที่สามารถแลกได้ผ่านตู้แลกเงินอัติโนมัติ

  • * เงินบาท แลกเป็นเงินต่างประเทศได้ 3 สกุลหลัก ได้แก่ USD, EUR, JPY
  • * เงินต่างประเทศ แลกเป็นเงินบาท รองรับ 12 สกุล ได้แก่ USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, HKD, KRW, TWD, JPY, MYR, CHF
 
 

บัตร Journey และ บัตร Youtrip

  • * ผู้ถือบัตร Journey และ บัตร Youtrip สามารถนำบัตรดังกล่าว ไปใช้ในต่างประเทศเพื่อชำระสินค้าและบริการ และสามารถกด เงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศได้ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผ่านบัตร Youtrip