/th/promotion/pages/e-withholding-tax.aspx

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2564

ฟรี! ค่าธรรมเนียมหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่ง e-Withholding Tax ตลอดปี 2564

​บริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) บริการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ จัดการกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครบ จบทุกขั้นตอน ในที่เดียว ผ่านระบบ K-Cash Connect Plus

  • ลดขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
  • ประหยัดเวลา ลดต้นทุน
  • ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดปี 64
เงื่อนไขและข้อกำหนด

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมบริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) 5 บาท / รายการDigital Banking บริการ