/th/promotion/pages/equity-tidlor.aspx

วันนี้ - 31 พ.ค. 2564

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) “TIDLOR” เสนอขายหุ้นสามัญ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

​​
​​​​

จุดเด่น

 • เป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อ ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
 • แบรนด์ เงินติดล้อ เป็นที่รู้จักทั่วไป
 • มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
 • มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-Channel) ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีสาขา 1,076 แห่งครอบคลุม 74 จังหวัด และเครือข่ายส่งต่อลูกค้าอื่นๆ มากมายเช่น Tele -sale, agent และ dealer ทั่วประเทศ
 • ดำเนินธุรกิจที่อยู่บนฐานการบริหาร ความเสี่ยงที่รอบคอบและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นโยบายการตั้งสำรองที่รัดกุม และแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย

การจองซื้อและการคืนเงิน

 • เปิดจองซื้อ และรับหนังสือชี้ชวนตั้งแต่ 9.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564
 • จองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนขั้นต่ำครั้งละ 100 หุ้น
 • ชำระค่าจองซื้อ 36.50 บาท ต่อหุ้น (รวมเป็นเงินขั้นต่ำ 36,500 บาท) และจะคืนเงินส่วนต่าง หากราคาเสนอขายสุดท้าย ต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว หรือไม่ได้รับจัดสรร โดยจะทราบราคาเสนอขายสุดท้ายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564
 • การคืนเงินจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (วันส่งออกเช็คกรณีรับเป็นเช็ค)
 

ช่องทางการจองซื้อ

 
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

(1) ผู้จองซื้อที่เป็นผู้เยาว์

(2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวและ

(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
รายย่อย

จัดสรรโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade ด้วยวิธี “Small Lot First” โดยจะจัดสรร ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายในรอบแรกเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และในรอบถัดไปจำนวนรอบละ 100 หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ รายย่อยแต่ละราย จนกว่าหุ้นจะหมด (กรณีจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 1 ราย และ/หรือ มากกว่า 1 ใบจอง จะนำยอดการจองซื้อมารวมกันเป็น 1 สิทธิ์ ก่อนทำการจัดสรร)

อย่างไรก็ตามหากมีผู้จองซื้อหุ้นเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนส่งผลให้วิธีการจัดสรรหุ้นขั้นต่ำในรอบแรก หรือ small lot first ไม่สามารถจัดสรรให้ได้ครบทุกราย กลไกระบบ SETTRADE จะดำเนินการจัดสรร ดังนี้

 • สุ่มรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์จัดสรร ลำดับการจองก่อนหลังไม่มีผลต่อโอกาสการได้รับสุ่มจัดสรร
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับจัดสรร สูงสุดรายละ 1,000 หุ้นเท่านั้น จนครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
 • ส่งผลให้จะมีผู้ไม่ได้รับจัดสรรเลย หรือ ได้รับจัดสรรสูงสุด 1,000 หุ้น
 • ผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่เท่าจำนวนที่จองจะได้รับการคืนเงินต่อไป
 • กระบวนการดังกล่าวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร

ตรวจสอบผลการจัดสรร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564

วิธีการและวันส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ตอนจอง)

 • กรณีรับใบหุ้นเป็นกระดาษ โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนจอง ซึ่งจะส่งออกภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตามระยะเวลาการได้รับใบหุ้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนการขนส่งด้วย
 • กรณีรับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านหรือ Port 600 จะได้รับ หุ้น 1 วันก่อน First Day Trade (คาดว่า First day Trade วันที่ 10 พฤษภาคม 2564)
 • ตรวจสอบข้อมูลการรับหุ้น TIDLOR ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ https://portal.set.or.th/tsd/inquirysharecredit.html?symbol=TIDLOR

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

หนังสือชี้ชวนบนเว็บไซต์ ก.ล.ต.

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.
aspx?TransID=319381

เว็บไซต์ของ เงินติดล้อ

https://www.tidlorinvestor.com

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

K-Contact Center:
Icon Tel02-8888888 หรือ
KBank LINE OFFICIAL:ติดต่อผ่าน KBank LINE Official โดย Scan QR Code
และพิมพ์ TIDLOR ลิงก์สำหรับ QR Code
https://kbank.co/LINEfriend และพิมพ์ TIDLOR

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อ หุ้นสามัญ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR ได้บ้าง

ทุกคน ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป หรือ ผู้เยาว์ หรือชาวต่างชาติ ก็จองซื้อได้

ต้องแบ่งซื้อหลายครั้ง โดยซื้อครั้งแรก 1,000 หุ้นแล้วซื้อเพิ่มอีกครั้งละ 100 หุ้นใช่ไหม

ไม่ใช่ การแบ่งซื้อหลายครั้งหรือครั้งเดียวไม่ได้เพิ่มโอกาสการได้รับจัดสรรหุ้น ข้อกำหนดมีเพียงว่าต้องซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้นเท่านั้น แต่ซื้อมากกว่านี้ก็ได้ แต่ห้ามเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบ เช่น ซื้อ 1,050 หุ้นไม่ได้ ต้องเป็นเลขกลม ๆ หลักร้อยเช่น 1,400,1,500, 2,000 หรือ 2,100 หุ้นเป็นต้น

Small Lot First หรือ การจัดสรร แปลว่าอะไร มาก่อนได้ก่อนไหม

ไม่ได้รับประกันว่าจะได้หุ้นเท่ากับจำนวนที่จองซื้อ โดยจำนวนที่ได้จะขึ้นกับการแจกของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ซื้อก่อนหรือซื้อหลัง จะซื้อครั้งเดียว 5,000 หุ้น หรือซื้อทีละ 1,000 หุ้น 5 รอบก็ค่าเท่ากัน

จัดสรรแบบ Small Lot First ขั้นต่ำ 1,000 หุ้น มีโอกาสไม่ได้รับจัดสรรเลยหรือไม่

มีโอกาส หากมีผู้จองซื้อหุ้นเข้ามาเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้วิธีการจัดสรรหุ้นขั้นต่ำในรอบแรก หรือ Small Lot First ไม่สามารถจัดสรรให้ได้ครบทุกราย กลไกระบบ SETTRADE จะดำเนินการจัดสรร ดังนี้

 • สุ่มรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์จัดสรร ลำดับการจองก่อนหลังไม่มีผลต่อโอกาสการได้รับสุ่มจัดสรร
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับจัดสรร สูงสุดรายละ 1,000 หุ้นเท่านั้น จนครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
 • ส่งผลให้จะมีผู้ไม่ได้รับจัดสรรเลย หรือ ได้รับจัดสรรสูงสุด 1,000 หุ้น
 • ผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่เท่าจำนวนที่จองจะได้รับการคืนเงินต่อไป
 • กระบวนการดังกล่าวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร
ส่งมอบหุ้นให้ผู้ซื้ออย่างไร

มี 3 วิธีด้วยกัน ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกระบุได้ตอนจองซื้อ

 1. รับใบหุ้นเป็นกระดาษ โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนจอง
 2. ไม่อยากรับใบหุ้นเป็นกระดาษ สามารถฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของตัวเอง (ต้องเปิดพอร์ตกับโบรคเกอร์ก่อน เช่น หลักทรัพย์ กสิกร หรือบริษัทอื่นที่สะดวก)
 3. ไม่อยากรับใบหุ้นเป็นกระดาษ และไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของตัวเอง สามารถฝากเข้าบัญชี 600 ได้ (ฝากเป็นแบบไร้ใบเข้า พอร์ตกลางที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลางไว้ก่อน ภายหลังเปิดพอร์ตบัญชีซื้อขายกับโบรคเกอร์ค่อยโอนเข้ามา)
  กรณีลูกค้าประสงค์จะขายหุ้น แนะนำให้รับหุ้นเข้าพอร์ตข้อ 2 หรือ บัญชี 600 ข้อ 3
ไม่มีพอร์ตหุ้น จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR ได้ไหม

ได้ เลือกรับหุ้นตาม 1) หรือ 3) ตามคำถามข้อที่แล้ว หรือหากอยากเปิดพอร์ตเป็นของตัวเอง สามารถติดต่อโบรคเกอร์ที่สะดวก (เช่น หลักทรัพย์กสิกร) หากพอร์ตในชื่อตัวเองเปิดไม่ทันช่วงจองซื้อ สามารถเลือกรับเป็นใบหุ้นหรือเข้าพอร์ต 600 ก่อนชั่วคราวได้ แล้วค่อยโอนเข้าพอร์ตตัวเองในภายหลัง

ไปเปิดพอร์ตหุ้นในชื่อของตัวเองมาแล้ว เอาใบหุ้นที่เป็นกระดาษหรือที่อยู่ในบัญชี 600 ไปฝากอย่างไร

ติดต่อโบรคเกอร์ที่เปิดพอร์ตไว้ได้เลย (อาจมีค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับโบรคเกอร์นั้นๆ)

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์คือบัญชีเงินฝากใช่ไหม

ไม่ใช่ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบัญชีที่เปิดกับโบรคเกอร์ (เช่น หลักทรัพย์กสิกร) ใช้ฝากหุ้นหรือหุ้นกู้ได้ ฝากเงินไม่ได้ รวมทั้งไม่ใช่บัญชีกองทุนเวลาซื้อขายกองทุน ส่วนบัญชีเงินฝากมีไว้ฝาก/ถอนเงิน ใช้ฝากหุ้นไม่ได้

ทำไมต้องคืนเงิน และคืนเงินไปที่ไหน

กรณีการโอนเงินคืน มีการคืนเงิน 2 กรณีด้วยกัน คือ

 1. ราคาเสนอขายสุดท้าย ต่ำกว่าราคาจองซื้อ ลูกค้าจะได้คืนส่วนต่าง (เฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรร)
 2. ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จะได้คืนส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร
  • โดยการโอนเงินคืน จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ หลักๆ คือ
   • โอนอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน (ฝากประจำไม่ได้) ธนาคารใดก็ได้
   • ส่งเช็คไปที่บ้าน
ไม่เคยทำ suitability test ต้องทำอย่างไร

หากมี K PLUS สามารถประเมินใน K PLUS ได้เลย หากไม่มี K PLUS สามารถประเมินใน K-My Fund หรือที่สาขา KBank ได้ ทั้งนี้ ต้องประเมินกับ KBank เท่านั้น ไม่สามารถใช้ผลการประเมินจากที่อื่นได้

ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR มาแล้ว ถ้าอยากขาย ทำอย่างไร

สามารถขายได้ภายหลังได้เมื่อได้รับหุ้นและหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยสามารถติดต่อโบรคเกอร์ที่สะดวก

จองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR ให้คนอื่นได้ไหม ให้คนอื่นซื้อให้ได้ไหม

ไม่ได้

จองซื้อเสร็จแล้วยังไงต่อ
 • ตรวจสอบผลจัดสรรได้ทาง K-My Invest หรือเว็บไซต์ settrade อย่างช้าภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อดูว่าตัวเองได้กี่หุ้น (อาจไม่ได้ทั้งหมดตามที่จองไป)
 • รอรับเงินคืนกรณีมีส่วนต่างราคาหรือไม่ได้รับจัดสรร (ดูรายละเอียดจากคำถามข้อก่อนหน้า)
 • รอรับหุ้นตามวิธีการที่เลือกระบุตอนจองซื้อ (ดูรายละเอียดจากคำถามข้อก่อนหน้า)
 • ซื้อขายได้หลังจากได้รับหุ้นและหุ้นเข้าตลาดแล้ว โดยติดต่อกับโบรคเกอร์
ควรรอถึงวันสุดท้าย ค่อยไปจองไหม

ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะ KBank ประเมินว่าคนจำนวนมากจะมาจองซื้อในช่วงวันสุดท้าย

คำเตือน

 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เอกสารฉบับนี้มิถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้อาจไม่เสนอขายหรือขายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ประเทศ สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทในประเทศ สหรัฐอเมริกา และไม่มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนที่จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ห้ามและไม่ควรแจกจ่ายสำเนาของเอกสารฉบับนี้ในหรือส่งไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา และห้ามมิให้มีการชักชวนให้ชำระเงิน หลักทรัพย์ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดอันเนื่องมาจากเอกสารฉบับนี้หรือข้อมูลที่ปรากฏใน เอกสารฉบับนี้ โดยหากมีการชำระเงิน ให้หลักทรัพย์ หรือให้สิ่งตอบแทนอื่นใด บริษัทจะปฏิเสธการรับเงิน หลักทรัพย์ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด ดังกล่าว การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ในบางเขตอำนาจอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้มิได้ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือเขตอำนาจอื่นที่ส่งผลให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้เป็นการขัดต่อกฎหมาย และอาจไม่ สามารถแจกจ่ายเข้าไปยังประเทศดังกล่าวได้ เอกสารฉบับนี้มิถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือเขตอำนาจอื่นที่ส่งผลให้การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมาย บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท ที่ปรึกษาของ บริษัท หรือที่ปรึกษาอื่นใด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงหรือครอบครองเอกสารดังกล่าว ในเขตอำนาจใด ๆ