สุขล้นไม้ล้นมือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64

​สุขล้นไม้ล้นมือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่ร้านค้าในเครือโออาร์

พิเศษ! เฉพาะสมาชิกบัตร PTT BLUE CREDIT CARD

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าในเครือ OR ตามที่กำหนด

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%** จากยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน

ใช้จ่ายเต็มจำนวนสะสม/เดือน

รับเครดิตเงินคืน

2,500 บาทขึ้นไป5% (125 บาท)
5,000 บาทขึ้นไป6% (300 บาท)
จำกัดเครดิตเงินคืนต่อที่ 1 สูงสุด 300 บาท/บัตร/เดือน และไม่เกิน 900 บาท/บัตร/ตลอดรายการ


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 4%*** (600 บาท)เมื่อใช้จ่ายสะสมตลอดรายการครบ 15,000 บาท

 •  

  ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
  พิมพ์ OR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร PTT BLUE CREDIT CARD 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
  ก่อนการทำรายการชำระเงินครั้งแรกครั้งเดียว ภายใน 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64


คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์​


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *เครดิตเงินคืนสูงสุด 10% คำนวณจากเครดิตเงินคืนต่อที่ 1 สูงสุด 6% รวมกับเครดิตเงินคืนต่อที่ 2 อีก 4% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร PTT BLUE CREDIT CARD ที่ร้านค้าในเครือโออาร์ครบตามที่กำหนด

  **เงื่อนไขต่อที่ 1 เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตร PTT BLUE CREDIT CARD ที่ PTT Station, Café Amazon, Fit Auto, Pearly Tea, Texas Chicken, Huasenghong Dimsum, Jiffy ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการผ่านระบบ SMS และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องก่อนทำรายการชำระสินค้า/บริการ
 • เครดิตเงินคืนต่อที่ 1 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนสะสมต่อเดือนปฏิทินหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว
 • จำกัดเครดิตเงินคืนต่อที่ 1 สูงสุด 300 บาท/หมายเลขบัตรเครดิตต่อเดือน และไม่เกิน 900 บาท/หมายเลขบัตรเครดิตตลอดรายการ

 • ***เงื่อนไขต่อที่ 2 เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตร PTT BLUE CREDIT CARD ที่ PTT Station, Café Amazon, Fit Auto, Pearly Tea, Texas Chicken, Huasenghong Dimsum, Jiffy ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการผ่านระบบ SMS และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องก่อนทำรายการชำระสินค้า/บริการ
 • เครดิตเงินคืนต่อที่ 2 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนสะสมตลอดรายการหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว
 • จำกัดเครดิตเงินคืนต่อที่ 2 สูงสุด 600 บาท/หมายเลขบัตรเครดิตตลอดรายการ

 • เงื่อนไขทั่วไป ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 90 วันทำการหลังจบรายการส่งเสริมการขายนี้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
 • เครดิตเงินคืนจากรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเครดิตเงินคืนผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะถือว่า การคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
​​