OneSiam – KBANK : วันฟรีแจกเมนูฟรีทุกสัปดาห์

วันนี้ - 15 ส.ค. 62

​OneSiam – KBANK : วันฟรีแจกเมนูฟรีทุกสัปดาห์ พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการสมนาคุณ : พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

 • ร้าน Nitro Labs สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ โซน CAZH ชั้น 1 เมนู Nitro Cold Brew Coffee - Single Origin (มูลค่า 100 บาท)
จุดลงทะเบียน : เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

เงื่อนไข

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเครดิตวันสยาม – กสิกรไทย : วันฟรีแจกเมนูฟรีทุกสัปดาห์
 • แสดงเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน และหมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันที่จัดรายการ พร้อมแสดงบัตรประชาชนที่มีชื่อ-สกุลตรงกัน (ตัวจริง) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น ณ จุด Redemption ที่ศูนย์การค้ากำหนด ในวันที่จัดกิจกรรมของร้านที่ร่วมรายการ เพื่อรับคูปองฟรี ตั้งแต่ 10:00 – 18:00 น. หรือจนครบ 100 สิทธิ์ และนำคูปองรับเมนูฟรีจากร้าน 10:30 - 20:00 น. ในวันที่จัดรายการเท่านั้น
 • จำกัด 1 บัตร/ สิทธิ์/ สัปดาห์, จำกัดรวม 100 ท่านแรก/ ร้านค้า/ สัปดาห์
 • จำกัดสิทธิ์รวมกันทุกประเภทบัตร, สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มารับก่อนตามลำดับ
 • เมนูฟรีที่แจกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียน
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของร้าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น