วันฟรีแจกเมนูฟรีทุกสัปดาห์ Veganeric วันที่ 19 กรกฎาคม 62

วันนี้ - 19 ก.ค. 62

วันฟรีแจกเมนูฟรีทุกสัปดาห์ Veganeric วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 62

ร้าน Veganerie สาขาสยามพารากอน ชั้น G เมนู Vegan Mixed Berry Crumbie Bar (มูลค่า 140 บาท)

  • จุดลงทะเบียนรัคูปองเมนูฟรี ที่ Redemtion ชั้น M ฝั่ง Star Dome สยามพารากอน

เงื่อนไข

    เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเครดิตวันสยาม – กสิกรไทย : วันฟรีแจกเมนูฟรีทุกสัปดาห์
  • แสดงเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน และหมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันที่จัดรายการ พร้อมแสดงบัตรประชาชนที่มีชื่อ-สกุลตรงกัน (ตัวจริง) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น ณ จุด Redemption ที่ศูนย์การค้ากำหนด ในวันที่จัดกิจกรรมของร้านที่ร่วมรายการ เพื่อรับคูปองฟรี ตั้งแต่ 10:00 – 18:00 น. หรือจนครบ 100 สิทธิ์ และนำคูปองรับเมนูฟรีจากร้าน 10:30 - 20:00 น. ในวันที่จัดรายการเท่านั้น
  • จำกัด 1 บัตร/ สิทธิ์/ สัปดาห์, จำกัดรวม 100 ท่านแรก/ ร้านค้า/ สัปดาห์
  • จำกัดสิทธิ์รวมกันทุกประเภทบัตร, สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มารับก่อนตามลำดับ
  • เมนูฟรีที่แจกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียน
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของร้าน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า