สุขภาพ ความงาม

ใส่ใจสุขภาพ ไร้กังวล แบ่งจ่ายได้ 0% และรับเครดิตเงินคืน

วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

​ใส่ใจสุขภาพ ไร้กังวล แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 6 และ 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืน

ต่อที่ 1 : แบ่งจ่าย 0% นาน 6และ10เดือน* รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500บาท

แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

100,000 บาท ขึ้นไป2,500 บาท
50,000 บาท ขึ้นไป1,000 บาท
10,000 บาท ขึ้นไป200 บาท

 •  

  SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการ
  พิมพ์ HT1​ วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)ต่อที่ 2 : รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้คะแนน KBank Reward Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย**
SMS ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ

 •  

  SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน
  พิมพ์ BCB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรคตามด้วย จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

สำหรับผู้ถือบัตรเงินด่วนกสิกรไทย (Xpress Cash)
แบ่งจ่าย 0.65% ต่อเดือน นาน 12 เดือน***

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ HT1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
 • ระยะเวลาการแบ่งจ่ายของสินค้าแต่ละรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้า โปรดตรวจสอบก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่านตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 และ 10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการ
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการ/ระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทฯ/ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย เงื่อนไขของสินค้า/บริการ/ระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทฯ/ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย

 • **เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนโดยใช้คะแนนแลก
 • ตรวจสอบคะแนนคงเหลือโทร 02-888-8888 กด 883
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเงินคืน 10% โดยพิมพ์ BCB (วรรค)หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนคงเหลือไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เงินเครดิตเข้าบัญชีบัตรเครดิตดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • */**เงื่อนไขรวม
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด

 • *** เงื่อนไขผ่อน 12 เดือน
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเงินด่วน ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยสามารถแบ่งชำระได้ นาน 12 เดือน กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระด้วยบัตรเงินด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด
 • ผู้ถือบัตรตกลงว่าการชำระค่าสินค้า/บริการ แบบแบ่งชำระเป็นงวดๆ เป็นกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเงินด่วน โดยให้ธนาคารออกเงินทดรองจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้าแทนผู้ถือบัตรไปก่อน และผู้ถือบัตรตกลงแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการคืนให้แก่ธนาคารเป็นงวดๆ ตามที่ผู้ถือบัตรได้เลือกไว้ตามข้อ 1. โดยธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรตามจำนวนที่ต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่กำหนดไว้ในใบบันทึกรายการ (Sales Slip)
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเงินด่วนต่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อให้ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ออกใบบันทึกรายการ (Sales Slip) เป็นหลักฐานการซื้อขายสินค้า/บริการให้แก่ผู้ถือบัตรทุกครั้ง
 • จำนวนเงินที่จะต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือน คือยอดเงินค่าสินค้าที่ธนาคารทดรองจ่ายไปก่อนรวมดอกเบี้ย (หากผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบภาระดอกเบี้ยดังกล่าว)ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน ถึงตามจำนวนงวดที่ผู้ถือบัตรเลือกผ่อนชำระ ทั้งนี้
 • เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขในการชำระสินค้า/บริการ ได้ในสัญญากู้เงิน สำหรับสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน (“สัญญากู้เงิน”) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/39nX6xu หรือ SCAN QR Code