สุขภาพ ความงาม

สุขภาพดี แฮปปี้ทั้งกายสบายทั้งใจ ที่ รพ.ปิยะเวท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

​​​แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน

  • สำหรับ OPD ยอดบิลตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ต่อเซลล์สลิป
  • สำหรับ IPD ยอดบิลตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ต่อเซลล์สลิป

เงื่อนไข

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำรายการ
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากสินค้าและบริการมีปัญหากรุณาติดต่อ รพ. โดยตรง
  • ธนาคารขอปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
​​