สุขภาพ ความงาม

Sports world ทุกสาขา แบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

​​Sports world ทุกสาขา แบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน

แบ่งจ่าย KBank Smart Pay 0% นาน 3 เดือน (สำหรับยอดตั้งแต่ 3,000 บาท ทุกชิ้นทั้งร้าน)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • เฉพาะการทำรายงานแบ่งจ่ายที่ Sports world เท่านั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้ามีปัญหากรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด