สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ แฮปปี้ได้ทุกที่ สุขภาพดีทุกเวลา

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ แฮปปี้ได้ทุกที่ สุขภาพดีทุกเวลา


  • แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน OPD ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน IPD ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน และ 6 เดือน กรณีใช้บริการศูนย์เลสิค

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากสินค้าและบริการมีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า