สุขภาพ ความงาม

Thonburi แฮปปี้ได้ทุกที่ สุขภาพดีได้ทุกเวลา แบ่งจ่าย 0%

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

Thonburi แฮปปี้ได้ทุกที่ สุขภาพดีได้ทุกเวลา แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน

แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 เดือน

  • สำหรับการแบ่งจ่ายค่าคลอดบุตร (ผ่าตัดคลอด)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำรายการ
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากสินค้าและบริการมีปัญหากรุณาติดต่อ รพ. โดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า