โปรโมชั่นแบ่งชำระ

Diamond Forever อย่าได้ช้า คว้าเลย รับแรงเครดิตเงินคืน

วันนี้ - 31 ต.ค. 62

​​Diamond Forever อย่าได้ช้า คว้าเลย รับแรงเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือน

แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

15,000 บาทขึ้นไป350 บาท
30,000 บาทขึ้นไป1,000 บาท
70,000 บาทขึ้นไป2,500 บาท
120,000บาทขึ้นไป4,500 บาท
300,000 บาทขึ้นไป15,000 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืน 15,000 บาท/บัตร/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืน 100,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
** ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ DMC (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต12หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888​​


เงื่อนไข

 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการผ่อนชำระผ่านระบบ Smart Pay 0% 6-10 เดือน จากชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ DMC (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2562 – 31 ต.ค. 2562 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท/บัตร/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืน 100,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 888 8888