ออนไลน์

bigc.co.th

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

bigc.co.th

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย

ลูกค้าใหม่บิ๊กซีออนไลน์
รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครั้งแรกครบ 1,000 บาท/ใบเสร็จ
Code: BKBN100
จำนวน 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

ลูกค้าปัจจุบันบิ๊กซีออนไลน์
รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 1,400 บาท/ใบเสร็จ
Code: BKBE100
จำนวน 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

ที่ www.bigc.co.th
15 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 • ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านบิ๊กซีออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 • กรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นสินค้าประเภท สินค้าร้าน PURE, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรเติมเงิน, บัตรกำนัลเงินสด, กระเช้าของขวัญ, เครื่องดื่มเกลือแร่-ชูกำลัง, จักรยานยนต์, กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม (แพ็ค 30 กระป๋อง), นมผงสำหรับเด็กและทารกสูตร 1, 2 และ 5 (สูตรพิเศษ), สูตรพิเศษ 1+/3+, อาหารเสริมและอาหารเสริมธัญพืชสำหรับเด็ก, น้ำตาล และสารให้ความหวาน, เฮลซ์บลูบอย, น้ำหวานเข้มข้น, ไวตามิลค์ แพ็ค 24 และ แพ็ค 36,นมถั่วเหลืองแลคตาซอย, น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำดื่มบริสุทธิ์, ทิพรส น้ำปลา ขวดเพ็ท 700 มิลลิลิตร, ทิพรส น้ำปลา ขวดเพ็ท 700 มิลลิลิตร (แพ็ค 12), ผงชูรส, รสดี ผงปรุงรส, นมยูเอชที โฟร์โมสต์ รสจืด 225 มิลลิลิตร แพ็ค 6, นมยูเอชที ไทยเดนมาร์ก แพ็ค 36, โซดา แพ็ค 24, น้ำอัดลม แพ็ค 12 และสินค้ายกแพ็คอื่นๆ ไม่ร่วมรายการ
 • ยกเว้นสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ: SAMSUNG NOTE8, SAMSUNG A6, SAMSUNG A30S 64 GB, SAMSUNG GALAXY TAB A8 NO S PEN, SAMSUNG J6+, SAMSUNG J4+, SAMSUNG J2 PRIME, HUAWEI Y9
 • จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง) / ใบสั่งซื้อ / โปรโมชั่น / ลูกค้า / ที่อยู่
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองท้ายใบเสร็จหรือคูปองส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้จากการซื้อสินค้าที่ห้างบิ๊กซีสาขาต่างๆ ได้ และไม่สามารถใช้กับสินค้าแลกซื้อ ได้ในทุกกรณี
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้าได้
 • กรณีลูกค้ายกเลิกใบสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ ในการใช้รหัสส่วนลดดังกล่าว
 • กรณีลูกค้าขอคืนเงิน (Refund) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีเกิดข้อพิพาท หรือตรวจสอบพบการทุจริต การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จที่ได้จากการซื้อสินค้าที่ห้างบิ๊กซีสาขาต่างๆ มาใช้ร่วมกับบิ๊กซีช้อปปี้งออนไลน์ได้
 • เพื่อเป็นการกระจายการขายสินค้าให้กับลูกค้าท่านอื่น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่บริษัทเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเหมา โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น กรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบิ๊กซีเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคาร และ บิ๊กซีออนไลน์ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด