Audi ผ่อนสบาย 0% นาน 10 เดือน บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

​​Audi ผ่อนสบาย 0% นาน 10 เดือน บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน สูงสุดถึง 1 ล้านบาท กับบัตรเครดิตกสิกรไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • เงื่อนไขเป็นตามบริษัทฯ กำหนด
  • กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
  • บัตรที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ และ บัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย
  • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะแบ่งจ่ายได้ ณ วันที่จะทำรายการแบ่งจ่าย
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด
  • ติดต่อสอบถามโทร Audi Centre Thailand 02 765 8888 / Auai New Petchburi 02 023 4888 / Audi Pattaya 038 197 888 / Audi Phuket 076 646 6666 / Audi Servise Chiang Mai 052 081 188