วิริยะประกันภัย แบ่งจ่ายได้ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

​​​​ซื้อประกันแบ่งจ่ายได้ 0% นาน 6 - 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน
ทุกๆ 10,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 100 บาท
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/รายการ/วัน และ 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)


 •  

  *SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ IN (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

 • ลงทะเบียนพิมพ์ IN1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ในแต่ละช่วงเวลาของการส่งเสริมการขาย)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/รายการ/วัน และ2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย แต่ละช่วงเวลาของการส่งเสริมการขาย
 • เดือน มิถุนายน 2563 , เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 , เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร 02 88888888