กรมสรรพากร

วันนี้ - 30 มิ.ย. 64

​ชำระค่าภาษีเงินได้ กับกรมสรรพากร แบ่งจ่ายสบาย 0% พลาดไม่ได้

แบ่งชำระค่าภาษี ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นาน 3-10 เดือน

ระยะเวลาแบ่งจ่าย

อัตราดอเบี้ยพิเศษ

3 เดือน0.31% ต่อเดือน
6 เดือน0.21% ต่อเดือน
10 เดือน0.17% ต่อเดือน

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ถือบัตรเป็นผู้รับภาระอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเดือนที่ผ่อนชำระค่าภาษีและจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 6​ พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 และต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/เซลส์สลิป และเมื่อคำนวณเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อเดือน
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งจ่ายได้ 3, 6 หรือ 10 เดือน
 • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • การอนุมัติ KBank Smart PAY ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการผ่อนชำระจะไม่สามารถทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด