แลกคะแนน

เครื่องปั่นน้ำ Philips รุ่น HR2102 (มูลค่า 1,290 บาท)

วันนี้ - 30 ก.ย. 62

กำลังไฟ 400 วัตต์ ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม Pulse โถปั่นจุ 1.5 ลิตร ใบมีด 2ชุด ใบมีดหลักแบบแยก 5 ทิศทาง Lock Indicator พร้อมโถปั่นแห้ง

KGW 571
12,400 คะแนน


KGW 571C
4,400 คะแนน + 800 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด